msgbartop
Viaţa ta are prioritate ! Cunoaşterea excelentă a mijloacelor de reglementare a circulaţiei rutiere va ridica securitatea circulaţiei pe drumurile publice ale Republicii Moldova.
msgbarbottom

Indicatoare de informare si orientare

a) De informare

5.1 „Limite generale de viteză” – furnizează informaţie cu privire la limitele vitezei de circulaţie în localităţi, în afara lor, precum şi pe drumurile pentru automobile. Indicatorul se instalează la intrare în ţară.

5.2 „Autostradă” – indică reglementări speciale prevăzute de prezentul Regulament pentru circulaţia pe acest drum.

5.3 „Sfîrşit de autostradă”.

5.4 „Drum pentru automobile” – drum destinat numai circulaţiei automobilelor, autobuzelor şi motocicletelor.

5.5 „Sfîrşitul drumului pentru automobile”.

5.6, 5.7 „Staţie pentru vehiculele de rută” – indică locul de oprire a vehiculelor de rută, respectiv, pentru autobuze, troleibuze şi tramvai.

5.8 „Staţie de taxi”.

5.9 „Închirieri de automobile”.

5.10 „Gară auto”.

5.11 „Gară de trenuri”.

5.12 „Port”.

5.13 „Punct de asistenţă medicală”.

5.14 „Spital”.

5.15 „Staţie de alimentare cu combustibil”.

5.16.1 „Autoservice”.

5.16.2 „Staţie de testare tehnică”.

5.17 „Cîntar autovehicule”.

5.18 „Spălătorie”.

5.19 „Telefon”.

5.20 „Restaurant”

5.21 „Centru comercial”

5.22 „Apă potabilă”.

5.23 „Hotel sau motel”.

5.24 „Obiectiv turistic”.

5.25 „Camping”.

5.26 „Loc pentru popas”.

5.27 „Poşta”.

5.28 „Poliţia”.

5.29 „Poliţia rutieră”

5.30 „Atenţie, radar”

5.31 „Veceu”.

5.32 „Plajă sau piscină”.

5.33 „Punct de informare turistică”.

5.34 „Drum cu sens unic” – drum sau carosabil pe care circulaţia vehiculelor, pe toată lăţimea, este permisă numai într-o singură direcţie.

5.35 „Sfîrşitul drumului cu sens unic”.

5.36 „Intrare pe drumul cu sens unic” – intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circulaţia vehiculelor este permisă numai în direcţia indicată de săgeată.

Dacă prin indicatoarele şi/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restricţii, indiferent de direcţia de circulaţie pe drumul cu sens unic, în limitele intersecţiei este permisă întoarcerea.

5.37.1, 5.37.2 „Direcţiile de deplasare pe benzi” şi modificaţiile lor – determină numărul benzilor şi direcţiile permise pentru deplasare prin intersecţie pe fiecare dintre acestea.

5.38.1 – 5.38.4 „Direcţia de deplasare pe bandă”.

Indicatoarele 5.37.2, 5.38.1 şi variantele acestora, care permit virajul la stînga din banda extremă stîngă, permit şi întoarcerea.

Indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4 se repetă, primul se amplasează la o distanţă de 50-150 m faţă de intersecţie. Acţiunea indicatoarelor 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4, plasate înaintea intersecţiei, se extinde pe întreaga intersecţie, dacă indicatoare suplimentare 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4, plasate în intersecţie, nu indică alte direcţii de deplasare decît cele de pînă la intersecţie.

5.39.1 – 5.39.3 „Bandă suplimentară” respectiv, începutul benzii de deceleraţie sau al benzii suplimentare de circulaţie în rampă. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.39.2 este aplicat indicatorul 4.7, conducătorul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicată trebuie să preselecteze banda suplimentară de deplasare în rampă.

Indicatorul 5.39.3 determină începutul sectorului benzii din mijloc destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectuează virarea la stînga ori întoarcerea.

5.40.1, 5.40.2 „Sfîrşitul benzii” – respectiv, indicatorul 5.40.1 indică sfîrşitul benzii suplimentare de circulaţie în rampă sau a celei de accelerare, iar indicatorul 5.40.2 – sfîrşitul sectorului de bandă destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi.

5.41.1 – 5.41.3 „Direcţiile de deplasare pe benzi” – determină direcţiile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.41.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circulaţia anumitor vehicule, acestea nu vor circula pe banda respectivă.

5.42 „Bandă rezervată vehiculelor de rută” – bandă destinată exclusiv circulaţiei vehiculelor de rută, care se deplasează în aceeaşi direcţie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreaptă a drumului. În cazul în care această bandă este rezervată la marginea dreaptă a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitată prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectuează manevra de virare la dreapta pentru a ieşi de pe acest drum trebuie să preselecteze această bandă. Astfel trebuie să procedeze şi vehiculele care intră cu viraj la dreapta pe acest drum. Această bandă, în locurile de delimitare prin linia discontinuă, poate fi utilizată şi pentru a opri pe ea, în scopul de a lua sau lăsa pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rută.

5.43 „Drum cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – drumul pe care vehiculele de rută circulă pe banda special rezervată lor, în sensul opus de circulaţie. Circulaţia, precum şi oprirea altor vehicule pe această bandă sînt interzise.

5.44 „Sfîrşitul drumului cu bandă rezervată vehiculelor de rută”.

5.45.1, 5.45.2 „Intrare pe drumul cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – respectiv: spre dreapta; spre stînga.

5.46 „Loc de întoarcere” – determină locul unde este permisă întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.47 „Zonă de întoarcere” – determină limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.48.1 „Parcare ” – semnalizează parcarea terestră.

5.48.2 „Parcare rezervată”– semnalizează locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce aparţin întreprinderii sau organizaţiei respective, precum şi angajaţilor acesteia.

5.48.3 „Parcare subterană sau terestră etajată” – semnalizează parcarea subterană sau terestră etajată.

5.49 „Denivelare artificială” – indicatorul trebuie să fie amplasat imediat înaintea fiecărei denivelări de acest gen.

5.50.1, 5.50.2 „Trecere pentru pietoni” – în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatorul 5.50.1 se instalează în sensul de mers pe partea dreaptă a drumului, pe marginea cea mai apropiată a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 – pe partea stîngă a drumului, pe marginea cea mai îndepărtată a trecerii.

5.51.1 – 5.51.4 „Trecere denivelată pentru pietoni” – respectiv subterană sau deasupra drumului.

5.52 „Viteză recomandată” – viteza de deplasare recomandată pe sectorul de drum în cauză. Indicatorul îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie. Devierea de la viteza recomandată nu se consideră încălcare a prezentului Regulament.

5.53.1 – 5.53.3 „ Drum fără ieşire” .

5.54 „Zonă rezidenţială” – indică începutul teritoriului din localitate unde circulaţia se efectuează conform exigenţelor secţiunii a 11-a din capitolul IV al prezentului Regulament.

5.55 „Sfirşitul zonei rezidenţiale”.

5.56.1 „Zonă cu viteză maximă limitată”.

5.56.2 „Sfirşitul zonei cu viteză maximă limitată”.

5.57.1 „Zonă pietonală”.

5.57.2 „Sfîrşitul zonei pietonale”.

 

b) De orientare

5.58.1 – 5.58.4 „Presemnalizarea direcţiilor de deplasare”. În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc.

În partea inferioară a indicatoarelor 5.58.2 – 5.58.4 se indică distanţa de la locul instalării acestora pînă la intersecţie sau începutul benzii de decelerare.

5.59 „Schema de ocolire” – indică direcţia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea cărora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 – 3.18.

5.60 „Traseul de urmat pentru schimbarea direcţiei de mers” – determină traseul de deplasare în intersecţie, în cazul în care există anumite restricţii de manevrare, sau direcţiile permise de deplasare într-o intersecţie complexă.

5.61.1, 5.61.2 „Direcţiile de deplasare spre anumite localităţi sau obiective”.

Fundalul de culoare albastră al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59 şi 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc că, la ieşirea din localitate, deplasarea spre localităţile sau obiectivele menţionate pe indicator se va efectua pe drumul naţional; fundalul de culoare albă determină că obiectivul (obiectivele) se află în localitatea respectivă. Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului 5.58.3, arată că obiectivul menţionat se află în afara localităţii.

5.62 „Distanţele pînă la localităţile indicate” – informează despre distanţa în kilometri pînă la localităţile dislocate pe itinerar.

5.63.1 „Intrare în localitate” – denumirea şi începutul localităţii în care intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi.

5.63.2 „Ansamblu continuu de imobile” – începutul construcţiilor de imobile ale localităţii.

5.63.3 „Sfirşitul ansamblului continuu de imobile” – sfirşitul construcţiilor de imobile ale localităţii.

5.64 „Ieşire din localitate”.

5.65 „Intrare în localitate” – denumirea şi începutul localităţii în care pe drumul în cauză nu intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi.

5.66 „Ieşire din localitate”.

5.67 „Denumirea rîului sau altui obiectiv”.

5.68 „Denumirea străzii”.

5.69 „Direcţia spre stradă”.

5.70 „Indicator kilometric” – distanţa în kilometri pînă la începutul sau sfîrşitul drumului.

5.71.1 – 5.71.5 „Numărul itinerarului” – indicatoarele 5.71.1 şi 5.71.2 arată numărul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnifică numărul drumului european, iar 5.71.3 – 5.71.5 – numărul şi direcţia drumului.

5.72.1 – 5.72.3 „Direcţiile de circulaţie recomandate pentru autocamioane” – indică direcţia recomandată pentru circulaţie autocamioanelor şi maşinilor autopropulsate, în cazul în care în intersecţie deplasarea lor, într-o direcţie oarecare, este interzisă.

5.73 „Loc de oprire” – indică locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circulaţie.

5.74 „Avertizare, interzicere sau restricţie pe un drum lateral”.

5.75 „Circulaţie reversibilă” – informează despre prezenţa uneia sau mai multor benzi de circulaţie, pe sectorul în cauză de drum, pe care direcţia de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse.

5.76 „Sfîrşit de circulaţie reversibilă”.

5.77 „Intrare pe drumul cu circulaţie reversibilă”.

5.78.1 – 5.78.3 „Bornă kilometrică”. Borna 5.78.1 semnalizează drumurile publice naţionale de semnificaţie magistrală, borna 5.78.2 – drumurile publice naţionale de semnificaţie republicană, iar borna 5.78.3 – drumurile publice locale. Pe partea laterală a bornei orientată spre drum se înscrie emblema specifică a categoriei drumului. Pe partea frontală: pe capătul de formă semicirculară se înscrie numărul ce reprezintă poziţia kilometrică; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principală (oraş, municipiu sau nod rutier), care urmează pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al localităţii; prima localitate de pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiată este şi localitatea principală, se înscrie numai denumirea acesteia cu distanţa respectivă. Pe sectoarele de drum în traversarea localităţilor, între indicatoarele de început şi sfîrşit de localitate, se înscrie doar denumirea localităţii.
Indicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientare

Panouri aditionale

6.1.1, 6.1.2 „Distanţa pînă la locul intrării în vigoare a indicatorului”: 6.1.1. – indică distanţa de la locul instalării indicatorului pînă la începutul sectorului de drum periculos, locul intrării în vigoare a interzicerii sau restricţiei corespunzătoare, precum şi distanţa pînă la anumite obiective care se află în direcţia de mers; 6.1.2 – indică distanţa de la indicatorul 2.1 pînă la intersecţie, în cazul în care înaintea acesteia este instalat indicatorul 2.2.

6.2.1, 6.2.2 „Direcţia şi distanţa” – determină direcţia şi distanţa pînă la anumite obiective îndepărtate de la drum.

6.3.1 „Zonă de acţiune” – indică lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre următoarele indicatoare de avertizare 1.13.1 – 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 – 1.28, 1.30; determină zona de acţiune a indicatoarelor de interzicere 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3,29 şi 3.30; determină spaţiile semnalizate prin indicatoarele de informare şi orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum şi zona de acţiune a indicatorului 5.52.

6.3.2 „Sfîrşitul zonei de acţiune” – determină sfîrşitul sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre indicatoarele de avertizare 1.13.1 – 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 – 1.28, 1.30; suspendă acţiunea indicatoarelor de interzicere 3.22, 3,29 şi 3.30; determină sfîrşitul spaţiilor semnalizate prin indicatoarele de informare şi orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum şi zona de acţiune a indicatorului 5.52.

6.4.1 – 6.4.5 „Zonă de acţiune”, respectiv, 6.4.1 – reduce; 6.4.2 – confirmă, 6.4.3 – suspendă zona de acţiune a indicatoarelor 3.31 – 3.32.3; 6.4.4 şi 6.4.5 – determină direcţia şi zona de acţiune a indicatoarelor 3.31 şi 3.32.1, în cazul în care oprirea sau staţionarea sînt interzise de-a lungul faţadei unui edificiu, marginii pieţei etc.

6.5.1 – 6.5.3 „Direcţie de acţiune” – indică direcţia de acţiune a unor indicatoare de interzicere şi de sens obligatoriu instalate înaintea intersecţiei, iar panourile 6.5.1 şi 6.5.3 – direcţia de mers spre unele obiective semnalizate care se află în imediata apropiere a drumului.

6.6.1 – 6.6.8 „Categoria de vehicul” – determină categoria vehiculului la care se referă indicatorul pe care îl completează. Panoul 6.6.1 extinde acţiunea indicatorului asupra autoturismelor, precum şi autocamioanelor a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, panoul 6.6.2 – asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, precum şi asupra maşinilor autopropulsate, panoul 6.6.8 – asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv „Încărcătură periculoasă”.

6.7.1 „Zile de odihnă sau de sărbătoare”; 6.7.2 „Zile de lucru”; 6.7.3 „Zilele săptămînii” – specifică zilele săptămînii în care acţionează indicatorul.

6.7.4 – 6.7.7 „Timp de acţiune” – intervalul de timp şi zilele săptămînii în care acţionează indicatorul.

6.8.1 – 6.8.9 „Modul de amplasare a vehiculului în staţionare”, 6.8.1 – permite staţionarea, respectiv pe partea dreaptă sau stînga a carosabilului paralel cu marginea lui tuturor vehiculelor; 6.8.2 – 6.8.9 – determină modul de staţionare a autoturismelor şi motocicletelor, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului, la parcarea adiacentă trotuarelor.

6.9 „Parcare cu motorul oprit” – arată că staţionarea se efectuează numai cu motorul oprit.

6.10 „Servicii cu plată”.

6.11 „Restricţia duratei de staţionare” – determină durata maximă de staţionare în locurile semnalizate prin indicatorul 5.48.1.

6.12 „Loc pentru verificarea autovehiculelor” – informează că terenurile semnalizate prin indicatoarele 5.26 sau 5.48.1 sînt amenajate cu instalaţie destinată acestui scop.

6.13 „Restricţie la masa maximă” – indicatorul însoţit de acest panou se referă numai la vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare decît cea indicată.

6.14 „Acostament periculos” – avertizează că ieşirea pe acostament este periculoasă din cauza lucrărilor pe el. Însoţeşte indicatoarele 1.23, 1.30.

6.15.1, 6.15.2 „Direcţia drumului cu prioritate” – determină direcţia drumului cu prioritate în intersecţie.

6.16 „Bandă de circulaţie” – determină banda de circulaţie la care se referă indicatorul sau semaforul.

6.17 „Pietoni orbi” – avertizează că de trecerea pentru pietoni se folosesc orbii. Însoţeşte indicatoarele 1.20, 5.50.1, 5.50.2.

6.18.1 „Carosabil umed” – arată că semnificaţia indicatorului pe care îl însoţeşte este valabilă numai în perioada în care carosabilul este umed.

6.18.2 „Carosabil alunecos” – determină că semnificaţia indicatorului pe care îl însoţeşte este valabilă numai în perioada în care carosabilul este alunecos.

6.19 „Loc de staţionare rezervat invalizilor” – determină că semnificaţia indicatorului 5.48.1 este valabilă numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6).

6.20 „Cu excepţia invalizilor” – informează că semnificaţia indicatorului nu este valabilă pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6).

6.21 „Folosiţi lumina de întîlnire” – indică conducătorului de vehicul că pe sectorul de drum în cauză trebuie să se deplaseze cu lumina de întîlnire a farurilor.

6.22 „Evacuarea forţată a autovehiculelor” – informează despre evacuarea forţată a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar.

6.23.1 – 6.23.5 „Direcţii pentru circulaţie” – indică direcţia de deplasare la semnalul verde, în cazul în care pe semnalele semaforului lipsesc săgeţile direcţionale. Se amplasează sub semafoare.

Panourile 6.23.3 şi 6.23.5 permit şi întoarcerea.

6.24.1 – 6.24.3. „Semnalizarea obstacolului” – semnalizează obstacolul şi direcţia de ocolire a acestuia. Se utilizează în asociere cu indicatoarele 4.2.1 – 4.2.3.

Particularităţi de utilizare a panourilor adiţionale

 

Panourile adiţionale se instalează nemijlocit sub indicatoarele a căror semnificaţie o completează. În cazurile în care indicatoarele sînt suspendate deasupra carosabilului, acostamentului sau trotuarului, panourile 6.4.1 – 6.4.3, 6.15.1 şi 6.15.2 se amplasează lateral indicatorului.
Panouri aditionalePanouri aditionale

Semnificatia marcajelor orizontale

anexa nr.4

A. Marcaje longitudinale

 

1.1.1 Linia îngustă continuă semnifică delimitarea:

a) fluxurilor de transport în sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase, care au două sau trei benzi pentru circulaţie;

b) benzilor pe carosabilele ce au două sau mai multe benzi pe sens, pe sectoarele de drum ce prezintă pericol;

c) locurilor pe carosabil unde intrarea este interzisă;

d) locurilor pentru staţionarea vehiculelor;

e) marginii carosabilului, pe drumurile cu două sau mai multe benzi de circulaţie pe sens, altele decît autostrăzile.

1.1.2 Linia îngustă discontinuă, la care lungimea haşurilor este de două ori mai mică decît intervalele dintre acestea, semnifică delimitarea marginii carosabilului pe drumurile care au cîte o bandă de circulaţie pe sens.

1.2 Linia lată continuă:

a) marchează marginea carosabilelor pe autostrăzi;

b) delimitează (separă) benzile rezervate vehiculelor de rută.

1.3 Linia îngustă continuă dublă separă fluxurile de transport în sensuri opuse, pe drumurile cu patru şi mai multe benzi pentru circulaţie.

1.4 Linia îngustă continuă are semnificaţia de interzicere a opririi. Poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatorul 3.31, limitîndu-i astfel zona de acţiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.5 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea:

a) separă sensurile de circulaţie în cazul în care drumul are două sau trei benzi de circulaţie;

b) delimitează benzile de circulaţie pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens.

1.6 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea, previne apropierea de marcajul 1.1.1 sau 1.11, care separă sensurile de circulaţie ori delimitează benzile de circulaţie pe sens.

1.7 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează:

a) benzile de circulaţie în limitele intersecţiilor;

b) direcţia drumului cu prioritate în limitele intersecţiei.

1.8 Linia lată discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea, separă banda de decelerare sau accelerare de banda adiacentă a carosabilului (la intersecţii, întretăierile denivelate, în zona staţiilor vehiculelor de rută etc.).

1.9 Linia îngustă discontinuă dublă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea:

a) delimitează una sau mai multe benzi pe care sensul de circulaţie poate fi inversat;

b) separă sensurile de circulaţie contrare, precum şi cele de aceeaşi direcţie, în cazul în care semafoarele reversibile funcţionează.

1.10 Linia îngustă discontinuă are semnificaţia de interzicere a staţionării. Poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatoarele 3.32.1 – 3.32.3, limitîndu-le astfel zona de acţiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.11 Linia dublă formată din două linii înguste paralele, din care una este discontinuă, iar alta continuă:

a) separă fluxurile de transport în acelaşi sens sau în sensuri opuse, pe sectoarele de drum unde manevrarea este permisă numai din partea liniei discontinue;

b) determină locurile destinate întoarcerii, intrării pe teritoriile adiacente drumului şi ieşirii de pe acestea, în care deplasarea este permisă numai într-o singură direcţie.

 

B. Marcaje transversale

1.12 Linia de lăţime sporită continuă (linia de oprire) indică locul unde conducătorul trebuie să oprească în cazul în care este instalat indicatorul 2.2, la semnalul de interzicere al semaforului (agentului de circulaţie), precum şi la trecerea la nivel cu calea ferată.

1.13 Marcajul format din triunghiuri alăturate cu vîrfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie indică locul unde, în caz de necesitate, conducătorul trebuie să oprească pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplasează pe drumul ce urmează să fie intersectat.

1.14.1, 1.14.2 Liniile paralele cu axa carosabilului, distincte faţă de celelalte marcaje prin lăţimea lor sporită, indică trecerile nedirijate pe care pietonii trebuie să traverseze carosabilul; marcajul 1.14.2 are săgeţi direcţionale pentru sistematizarea circulaţiei pietonilor.

1.15 Liniile paralele discontinue perpendiculare axei drumului, lungimea haşurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează locul unde pista pentru biciclişti întretaie carosabilul drumului.

 

C. Alte marcaje

1.16.1 – 1.16.3 Liniile late conturate paralele sau oblice marchează spaţiile de pe drum pe care intrarea este interzisă, respectiv:

a) 1.16.1 – locurile de întrerupere a benzii de separare, spaţiile rezervate, de refugiu etc.;

b) 1.16.2 – insuliţele directoare în locurile de separare a fluxurilor de vehicule;

c) 1.16.3 – insuliţele directoare în locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule;

1.17 Linia îngustă continuă în zigzag, avînd sau nu inscripţia „BUS” ori „TAXI”, determină locul opririi în staţie a vehiculelor de rută (autobuze, troleibuze) sau locul de staţionare a taximetrelor.

1.18 Săgeţile cu fusele drepte presemnalizează direcţiile de circulaţie pe benzi, permise în intersecţie. Pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4. În cazul în care marcajul simbolizează un drum fără ieşire, acesta arată că virarea spre carosabilul apropiat este interzisă. Marcajul ce permite circulaţia spre stînga din banda extremă stîngă permite şi întoarcerea.

1.19 Săgeţile cu fusele încovoiate presemnalizează apropierea de:

a) sectorul îngustat al carosabilului, în asociere cu indicatoarele 1.18.1 – 1.18.3;

b) sectorul pe care numărul benzilor de circulaţie pe sens se reduce;

c) marcajele 1.1.1 şi 1.11 ce separă sensurile opuse de circulaţie.

1.20 Triunghiul avînd o latură paralelă cu marcajul 1.13 şi vîrful îndreptat spre vehiculele care se apropie presemnalizează apropierea de marcajul 1.13.

1.21 Inscripţia „STOP” presemnalizează apropierea de marcajul (linia de oprire) 1.12, în cazul în care acesta este în asociere cu indicatorul 2.2.

1.22 Inscripţiile cu litere şi/sau cifre indică numărul atribuit drumului (itinerarului).

1.23 Inscripţia „BUS” determină banda destinată circulaţiei vehiculelor de rută, precum şi staţiile de oprire a lor.

1.24 Inscripţia „TAXI” determină locul de staţionare destinat taximetrelor.

1.25 Simbolul „Invalid” determină locul de staţionare rezervat vehiculelor conduse de invalizi.

1.26 Inscripţia „PR” determină locul de staţionare rezervat vehiculelor poliţiei rutiere.

1.27 Inscripţia „50”. Inscripţia din conturul marcajului poate avea valori diferite care să corespundă restricţiei impuse privind viteza maximă de deplasare şi se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorului 3.27.

Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare albă.

Marcajele 1.4, 1.10, precum şi 1.17, avînd sau nu inscripţiile „BUS” ori „TAXI”, sînt de culoare galbenă.

Marcajul care substituie marcajele de bază pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectuează lucrări este de culoare portocalie.

Comportamentul faţă de cerinţele marcajelor orizontale

Este interzisă încălcarea liniilor 1.1.1 şi 1.3. (ca excepţie, linia 1.1.1 poate fi încălcată numai în cazul în care aceasta delimitează marginea din dreapta a carosabilului, pentru scoaterea vehiculului de pe carosabilul drumului în cazul opririi fortuite a acestuia).

Linia 1.1.2 poate fi încălcată pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului, în locurile în care oprirea sau staţionarea este permisă, precum şi pentru a repune în circulaţie vehiculul pe carosabilul drumului.

Linia 1.2, care delimitează marginea exterioară a carosabilului autostrăzii, se încalcă numai în caz de oprire fortuită.

Liniile 1.5 – 1.8 pot fi încălcate din ambele părţi.

În cazul în care semaforul reversibil permite circulaţia pe bandă, linia 1.9, care separă benzile de circulaţie în acelaşi sens, poate fi încălcată din ambele părţi (pentru a intra pe această bandă sau ieşi de pe ea), iar linia 1.9, care separă fluxurile de circulaţie în sensuri opuse, este interzis de a o încălca.

La apariţia semnalului galben în semaforul reversibil, conducătorii de vehicule trebuie imediat să preselecteze banda din dreapta indicată de săgeată.

În cazul în care semaforul reversibil nu funcţionează, intrarea pe banda respectivă este interzisă.

Linia 1.11 poate fi încălcată din partea liniei discontinue, precum şi din partea celei continue, dar numai în cazul revenirii la banda iniţial ocupată, ca urmare a efectuării manevrei de ocolire sau de depăşire.
Semnificatia marcajelor

Semnificatia marcajelor verticale

Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi albe şi negre, se aplică pe elementele de construcţie ale drumului, indicînd gabaritele acestora, şi servesc ca mijloace de orientare vizuală.

Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi albe şi negre, se aplică pe elementele de construcţie ale drumului, indicînd gabaritele acestora, şi servesc ca mijloace de orientare vizuală.

Marcajele verticale semnalizează:

2.1.1 – 2.1.3 – elementele de construcţie ale drumului (piloni ai podurilor, viaductelor, ziduri de sprijin etc.), în cazul în care acestea prezintă pericol pentru participanţii la trafic;

2.2 – marginea de jos a deschiderii bolţii tunelului, a podurilor şi a viaductelor;

2.3.1, 2.3.2 – stîlpii de direcţionare a deplasării, de protecţie şi de reazem ai parapetelor protectoare etc. Marcajul 2.3.1 trebuie să fie efectuat cu element fluorescent-reflectorizant de culoare albă, iar cel 2.3.2 – de culoare roşie;

2.4 – suprafeţele laterale ale parapetelor rutiere de protecţie, în curbele cu rază mică, în pantele cu declivitate pronunţată, precum şi pe alte sectoare de drum periculoase;

2.5 – suprafeţele laterale ale parapetelor rutiere de protecţie pe sectoarele de drum, altele decît cele menţionate;

2.6 – bordurile pe sectoarele periculoase ale carosabilului, precum şi refugiile ridicate destinate pietonilor.

Mijloace de identificare a unor vehicule semne distinctive

anexa nr. 6

În scopul ridicării siguranţei la trafic, vehiculele vor fi semnalizate cu semne distinctive corespunzătoare:
1. „Autotren” – trei lanterne de culoare portocalie, amplasate orizontal deasupra cabinei, avînd spaţii egale între ele de 150-300 mm – se instalează pe autocamioanele şi tractoarele cu roţi (de categoria 1400 kg şi mai mare) care tractează remorci, precum şi pe autobuzele şi troleibuzele care sînt articulate.

2. „Vehicul lung” – dreptunghi cu suprafaţa reflectorizantă, avînd dimensiunea de 560 x 200 mm, de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 40 mm) – se instalează în spatele autovehiculului, în partea de jos a caroseriei, pe ambele părţi la cel mult 0,40 m de la extremităţile laterale ale vehiculului.

3. „Semnul statului” – elipsă (oval) cu suprafaţa reflectorizantă, avînd dimensiunea axei mari de 165 mm, axei mici de 105 mm, de culoare albă, cu conturul de culoare neagră (lăţimea conturului 5 mm), pe fondul căreia este aplicată inscripţia „MD” de culoare neagră – se instalează în spatele autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova care participă în traficul internaţional.

4. „Pneuri antiderapante” - triunghi echilateral cu vîrful în sus, de culoare albă, cu conturul de culoare roşie, pe fondul căruia este aplicat simbolul unui pneu cu lanţuri de culoare neagră (latura triunghiului 200-300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) – se instalează în spate pe partea stîngă a autovehiculelor echipate cu pneuri care au elemente antiderapante.

5. „Copii” – pătrat de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (latura 250-300 mm, în funcţie de tipul autobuzului, lăţimea conturului 1/10 din latură), pe fondul căruia este aplicat simbolul indicatorului rutier 1.21 de culoare neagră – se instalează în faţa şi în spatele microbuzelor şi autobuzelor care efectuează transportarea în grup a copiilor.

6. „Vehicul lent” - triunghi echilateral cu vîrful în sus şi cu suprafaţa reflectorizantă, de culoare galbenă, cu conturul necomplet de culoare roşie (latura triunghiului 200-300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) – se instalează în spatele autovehiculului lent, în partea de jos a caroseriei, pe ambele părţi la cel mult 0,40 m de la extremităţile laterale ale vehiculului.

7. „Conducător surdomut” - cerc (diametrul 160 mm) de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 5 mm), în care sînt înscrise trei cerculeţe (diametrul 40 mm) dispuse în unghiurile unui triunghi echilateral imaginar, al cărui vîrf este îndreptat în jos – se instalează în faţa şi în spatele autovehiculelor ai căror conducători sînt surzi sau surdomuţi.

8. „Conducător invalid” – pătrat (latura 140 mm) de culoare galbenă, cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 5 mm), pe fondul căruia este aplicat simbolul invalidului – se instalează în faţa şi în spatele autovehiculului condus de invalid.

9. „Conducător medic” - pătrat (latura 140 mm) de culoare albastră care are înscris în el un cerc (diametrul 125 mm) de culoare albă, pe care este aplicată o cruce de culoare roşie (înălţimea 90 mm, lăţimea liniei 25 mm) – poate fi amplasat în faţa şi în spatele autovehiculelor, la dorinţa conducătorului medic.

10. „Şcoală” – triunghi echilateral cu vîrful în sus, de culoare albă, cu conturul de culoare roşie, pe fondul căruia este aplicată inscripţia „Ş” de culoare neagră (latura triunghiului 200-300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) – se instalează în faţa şi în spatele autovehiculelor cu care se efectuează instruirea.

11. „Limitare de viteză” - cerc de culoare albă (diametrul 160-250 mm, în funcţie de tipul vehiculului), cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 1/10 din diametru), care reprezintă simbolul indicatorului rutier 3.27 de semnificaţia corespunzătoare – se instalează în spate pe partea stîngă a autovehiculelor care transportă încărcături cu gabarit şi masă depăşite, precum şi în cazurile în care viteza maximă a vehiculului, conform caracteristicii tehnice, este mai mică decît cea stabilită în punctul 47 al prezentului Regulament.

12. „Încărcătură cu gabarit depăşit” – panou cu suprafaţa reflectorizantă de dimensiunea 400 x 400 mm, pe fondul căruia sînt aplicate pe diagonală o asociere de linii, de culoare roşie şi albă, cu lăţimea de 50 mm – se aplică în conformitate cu punctul 88 al prezentului Regulament.

13. „Încărcătură periculoasă” – dreptunghi cu suprafaţa reflectorizantă de dimensiunea 690 x 300 mm, cu conturul negru (partea dreaptă a căruia este de 400 x 300 mm, de culoare portocalie, partea stîngă – 290 x 300 mm, de culoare albă, lăţimea conturului – 15 mm), pe care se semnalizează particularităţile încărcăturii periculoase – se instalează în faţa şi în spatele vehiculelor care transportă astfel de încărcături.

14. „Triunghi de presemnalizare” – trebuie să corespundă standardului. Triunghiul se utilizează conform notei la punctul 37 al prezentului Regulament.

15. „Conducător începător” – cerc de culoare galbenă (diametrul 160-250 mm, în funcţie de tipul vehiculului), cu conturul de culoare roşie (lăţimea conturului 5 mm), pe fondul căruia este aplicat semnul exclamării de culoare neagră – se instalează în faţă şi în spatele vehiculelor ai căror conducători au o vechime în conducerea automobilului mai mică de un an.

Chestionare auto

Chestionarul-1
Chestionarul-2
Chestionarul-3
Chestionarul-4
Chestionarul-5
Chestionarul-6
Chestionarul-7
Chestionarul-8
Chestionarul-9
Chestionarul-10
Chestionarul-11
Chestionarul-12
Chestionarul-13
Chestionarul-14
Chestionarul-15
Chestionarul-16
Chestionarul-17
Chestionarul-18
Chestionarul-19
Chestionarul-20
Chestionarul-21
Chestionarul-22
Chestionarul-23
Chestionarul-24
Chestionarul-25
Chestionarul-26
Chestionarul-27
Chestionarul-28
Chestionarul-29
Chestionarul-30
Chestionarul-31
Chestionarul-32
Chestionarul-33
Chestionarul-34
Chestionarul-35
Chestionarul-36
Chestionarul-37
Chestionarul-38
Chestionarul-39
Chestionarul-40

Testul examen auto face parte din setul de examinare de la directia de inmatriculare a transportului si clarificare a examenului pentru obtinerea permisului de conducere conform intelegirilor contractuale cu aceasta entitate,dar si a unui ordin intern,iar daca studiati intr-o scoala auto,solicitati administratiei scolii auto sa va pregateasca conform acestui set de intrebari.