Reguli pentru circulatia vehiculelor

Secţiunea 1

Începutul deplasării şi schimbarea direcţiei de mers

 

39. (1) Înaintea începerii deplasării, reîncolonării sau altei schimbări a direcţiei de mers, conducătorul de vehicul trebuie să se asigure că această manevră va fi executată în siguranţă şi nu va crea obstacole pentru ceilalţi participanţi la trafic.

(2) În cazul în care vehiculul iese de pe un teritoriu adiacent drumului, conducătorul trebuie:

a) să se informeze prin intermediul mijloacelor de semnalizare şi să circule doar în direcţia permisă de deplasare pe drumul respectiv;

b) să cedeze trecerea pietonilor şi vehiculelor care circulă pe acest drum.

(3) În cazul în care conducătorul are intenţia de a preselecta banda, el trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care circulă în aceeaşi direcţie pe această bandă. La preselectarea concomitentă, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculului care circulă în aceeaşi direcţie şi se află pe banda din dreapta.

(4) În localităţi conducătorii de vehicule sînt obligaţi să cedeze trecerea vehiculelor de rută, în cazul în care acestea încep deplasarea de la staţia semnalizată. Totodată, conducătorii vehiculelor de rută pot începe deplasarea, asigurîndu-se că lor li se cedează trecerea. Ei nu sînt scutiţi de obligaţia de a lua toate măsurile de precauţie pentru a evita accidentul în traficul rutier.

 

40. (1) Înaintea virării la stînga sau întoarcerii, conducătorul de vehicul trebuie:

a) să se apropie din timp de axa drumului, în cazul circulaţiei dublu sens, sau de marginea stîngă a carosabilului cu circulaţia în sens unic, excepţie de la regulă făcînd cazurile de intrare în intersecţia cu sens giratoriu;

b) să cedeze trecerea vehiculelor ce se deplasează din sens opus şi care urmează să se deplaseze înainte sau la dreapta, precum şi pietonilor.

În cazul în care manevra de întoarcere se efectuează în afara intersecţiei, iar lăţimea carosabilului este insuficientă, aceasta poate fi efectuată de la marginea dreaptă a carosabilului sau chiar de pe acostament. În acest caz conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se deplasează în acelaşi sens, precum şi celora care vin din sens opus;

c) în locurile de întoarcere, nesemnalizate sau semnalizate prin indicatoarele 5.46, 5.47, atît în cazul efectuării manevrei de întoarcere prin întreruperea benzii de separare, cît şi a marcajului rutier 1.3, conducătorii de vehicule care, venind din sensuri opuse, efectuează simultan această manevră trebuie să lase centrul imaginar al acestor întreruperi pe dreapta de vehicule, astfel încît traiectoriile lor de deplasare să nu se intersecteze.

(2) Înaintea virării la dreapta, conducătorul de vehicul trebuie:

a) să ocupe din timp marginea dreaptă a carosabilului, excepţie de la regulă făcînd cazurile de intrare în intersecţia cu sens giratoriu;

b) să cedeze trecerea bicicliştilor şi conducătorilor de ciclomotoare care se deplasează pe pista destinată lor, precum şi pietonilor;

c) în cazul în care conducătorul este impus (lăţime insuficientă) să efectueze manevra utilizînd parţial sau în întregime banda alăturată, el poate efectua această manevră numai după ce s-a asigurat că nu pune în pericol siguranţa circulaţiei. În acest caz conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se deplasează în acelaşi sens pe banda din dreapta. În caz de necesitate, el trebuie să apeleze la ajutorul altor persoane.

(3) Virările trebuie executate astfel încît la ieşirea din intersecţie vehiculul să nu ajungă pe banda de sens opus.

(4) În cazul în care drumul este amenajat cu bandă de decelerare (frînare), conducătorul trebuie să preselecteze din timp banda indicată, pentru a reduce viteza.

În cazul în care drumul este amenajat cu bandă de accelerare, la intrarea pe acest drum, conducătorul trebuie să demareze pe această bandă, încorporîndu-se în fluxul de transport, necreînd obstacole vehiculelor din acest flux.

(5) În cazul în care carosabilul drumului conţine o bandă (sau benzi) cu circulaţie reversibilă, la intrarea pe acest drum conducătorul trebuie să conducă vehiculul pe banda extremă din dreapta.

Preselectarea benzii poate fi efectuată ulterior asigurării că circulaţia în direcţia de mers este permisă şi pe aceste benzi.

(6) În cazurile în care traiectoriile de deplasare a vehiculelor se intersectează, iar ordinea de trecere nu este prevăzută de prezentul Regulament, conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculului ce se apropie din dreapta.

 

41. (1) Întoarcerea vehiculului este interzisă:

a) la trecerile pentru pietoni;

b) în tuneluri, pe poduri, viaducte şi rampe, precum şi sub acestea;

c) la trecerile la nivel cu calea ferată şi la o distanţă mai mică de 50 m de la acestea;

d) în locurile în care vizibilitatea drumului este mai mică de 100 m, cel puţin într-o direcţie, dacă conducătorul vehiculului nu este ajutat de o persoană aflată în afara vehiculului;

e) în locurile de dislocare a staţiilor vehiculelor de rută.

(2) Conducătorul vehiculului care intenţionează să se deplaseze cu spatele poate să înceapă manevra numai după ce s-a asigurat că o poate face fără a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilalţi participanţi la trafic.

În cazurile în care cîmpul vizual în spate este limitat, conducătorul trebuie să recurgă la ajutorul altei persoane, aflate în afara autovehiculului.

Mersul cu spatele este interzis în intersecţii şi în locurile prevăzute la alineatul (1) al punctului în cauză.

 

Secţiunea a 2-a

Poziţia vehiculelor pe carosabil

42. (1) Determinarea benzilor de circulaţie se efectuează prin marcaj sau indicatoarele rutiere 5.37.1 – 5.41.3, iar în lipsa acestora – de către conducătorii vehiculelor, ţinînd cont de lăţimea carosabilului, gabaritele vehiculelor şi intervalele de siguranţă necesare.

(2) În afara localităţilor conducătorii trebuie să conducă vehiculele cît mai aproape de marginea dreaptă a carosabilului.

(3) Pe drumurile cu circulaţia dublu sens care au cel puţin două benzi într-o direcţie este interzisă intrarea pe partea carosabilului destinată circulaţiei în sens opus.

(4) Pe drumurile cu circulaţie dublu sens care au trei benzi pentru circulaţie, banda din mijloc este destinată numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire, depăşire, preselectare pentru virare la stînga sau întoarcere.

Intrarea pe banda extremă stînga este interzisă.

(5) Pe drumul care are cel puţin două benzi pe sens şi linii de tramvai, deplasarea pe aceste linii este interzisă. În cazul în care există o singură bandă pe sens, se permite deplasarea numai pe linia de tramvai de aceeaşi direcţie, cu condiţia că nu se creează obstacole tramvaiului.

 

43. (1) Pe drumurile cu trei şi mai multe benzi pe sens:

a) vehiculele lente trebuie să se deplaseze pe banda extremă din dreapta, cu excepţia cazurilor necesare de a ocoli, depăşi, preselecta banda pentru virare la stînga sau întoarcere;

b) autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot ocupa banda extremă din stînga numai pentru virare la stînga sau întoarcere.

(2) Pe drumurile al căror carosabil este delimitat prin liniile marcajului longitudinal, circulaţia vehiculelor trebuie să se efectueze strict în limitele benzilor. Intersectarea liniei discontinue este permisă numai în caz de preselectare a benzii.

(3) În cazul în care circulaţia este intensă, conducătorii de vehicule pot schimba banda numai pentru efectuarea virajului, întoarcerii sau opririi.

 

44. Pe trotuare şi pistele pentru pietoni este interzisă intrarea vehiculelor. Ca excepţie, se permite intrarea maşinilor care efectuează pe ele lucrări de întreţinere sau reparaţie, avînd pentru aceasta autorizarea lucrărilor de către administratorul drumului şi acordul poliţiei rutiere.

 

Secţiunea a 3-a

Viteza de deplasare şi spaţiul între vehicule

45. (1) Conducătorul trebuie să conducă vehiculul în conformitate cu limita de viteză stabilită, ţinînd permanent seama de următorii factori:

a) starea psihofiziologică ce influenţează atenţia şi reacţia;

b) dexteritatea în conducere care i-ar permite să prevadă situaţiile periculoase;

c) starea tehnică a vehiculului şi particularităţile încărcăturii;

d) situaţia rutieră.

(2) În cazul în care în limita vizibilităţii apar obstacole care pot fi observate de conducător, el trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească, pentru a nu pune în pericol siguranţa traficului.

 

46. Conducătorul de vehicul trebuie să manifeste prudenţă sporită şi, în caz de necesitate, să reducă viteza pînă la limita care i-ar garanta siguranţa traficului sau chiar să oprească, în cazurile în care se deplasează pe lîngă:

a) copii, persoane de vîrstă înaintată, precum şi persoane cu semne evidente de invaliditate;

b) microbuze şi autobuze în staţionare, semnalizate prin semnul distinctiv 5 (anexa nr. 6);

c) vehicule de rută oprite în staţii.

 

47. (1) Limitele maxime de viteză a vehiculelor pe drumurile publice sînt:

a) în localităţi – 50 km/h, prin zonele rezidenţiale şi teritoriile adiacente drumului însă, circulaţia vehiculelor trebuie să se efectueze cu o viteză ce nu depăşeşte 20 km/h.

În cazul în care siguranţa traficului se garantează, această limită pe anumite sectoare de drum sau benzi de circulaţie (pentru unele tipuri de vehicule) poate fi majorată pînă la 80 km/h, prin instalarea indicatoarelor 3.27 de semnificaţie corespunzătoare;

b) în afara localităţilor:

110 km/h – pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5.4;

90 km/h – pe celelalte drumuri.

(2) În afara localităţilor, în funcţie de categoria vehiculelor, limitele maxime de viteză sînt:

a) pentru autoturisme şi autocamioane la care masa maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5.4 – 110 km/h, pe celelalte drumuri – 90 km/h;

b) pentru microbuze, autobuze interurbane şi turistice, precum şi pentru motociclete, pe toate drumurile – 90 km/h;

c) pentru autobuze, altele decît cele indicate, camioane la care masa maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, precum şi pentru autoturisme şi camioane cu masa maximă autorizată ce nu depăşeşte 3500 kg care tractează o remorcă, pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5.4 – 90 km/h, pe celelalte drumuri – 90 km/h.

 

48. (1) Conducătorilor de autovehicule care au vechimea în conducerea automobilului mai mică de un an li se interzice să depăşească limita vitezei de 70 km/h. Aceste autovehicule trebuie să poarte în faţă şi în spate semnul distinctiv 15 (anexa nr. 6).

(2) În cazul în care se efectuează transportarea în grup a copiilor cu microbuze sau autobuze, precum şi în cazul transportării persoanelor în caroseria camionului, viteza maximă de deplasare trebuie să fie de 60 km/h.

(3) Remorcarea autovehiculelor rămase în pană trebuie să se efectueze cu o viteză ce nu depăşeşte 50 km/h.

(4) Conducătorii de autovehicule destinate transportului de încărcături periculoase, cu masa sau gabaritul depăşite, trebuie să respecte viteza menţionată în autorizaţia specială de transport. Aceste autovehicule vor purta în spate semnul distinctiv 11 (anexa nr. 6).

 

49. În funcţie de viteza de deplasare, conducătorul de vehicul trebuie să lase liber un spaţiu (distanţă) faţă de vehiculul precedent care, în caz de frînare bruscă a acestuia, i-ar permite să oprească evitînd coliziunea.

 

50. Conducătorului de vehicul îi este interzis:

a) să depăşească viteza maximă determinată prin caracteristica tehnică a vehiculului;

b) să depăşească limita de viteză determinată de semnul distinctiv 11 (anexa nr.6);

c) să circule cu viteză redusă fără motiv întemeiat, prin aceasta stînjenind circulaţia;

d) să frîneze brusc, dacă această acţiune nu este impusă de siguranţa circulaţiei.

 

Secţiunea a 4-a

Depăşirea şi trecerea în sensuri opuse

51. Înaintea depăşirii, conducătorul vehiculului trebuie să se asigure că:

a) nici un conducător de vehicul care îl urmează nu a început depăşirea;

b) cel care îl precedă pe aceeaşi bandă nu a semnalizat intenţia de a depăşi sau intenţia de a preselecta spre stînga;

c) poate efectua depăşirea fără a pune în pericol sau stînjeni circulaţia din sens opus, adică banda pe care urmează să se angajeze are un spaţiu suficient şi viteza vehiculului ce urmează a fi depăşit permite executarea acestei manevre;

d) poate să revină pe banda precedentă fără a stînjeni vehiculul depăşit.

Imediat după executarea depăşirii, nu se reduce brusc viteza şi nu se opreşte decît în cazuri excepţionale.

 

52. (1) Vehiculele se depăşesc numai pe partea stîngă. Ca excepţie, vehiculele ai căror conducători au semnalizat intenţia de a schimba direcţia spre stînga şi au început efectuarea acestei manevre, precum şi tramvaiele se depăşesc pe partea dreaptă, dacă pentru aceasta există spaţiu suficient.

Notă. În cazul în care între şina din dreapta şi marginea carosabilului nu există spaţiu suficient pentru depăşire, precum şi pe drumurile cu circulaţia în sens unic, tramvaiele se depăşesc pe partea stîngă.

(2) Conducătorul trebuie să menţină în timpul depăşirii un interval lateral suficient în raport cu vehiculul pe care îl depăşeşte, mai cu seamă la depăşirea bicicletelor, ciclomotoarelor şi motocicletelor fără ataş.

(3) După executarea manevrei de depăşire (cu excepţia cazurilor în care depăşirea se efectuează pe dreapta), conducătorul este obligat să revină pe banda de circulaţie iniţială.

(4) Pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens conducătorul care a depăşit un vehicul poate să rămînă pe banda în cauză, în cazul în care are intenţia de a devansa şi alte vehicule, asigurîndu-se că nu-i stînjeneşte pe conducătorii vehiculelor care vin din spate cu o viteză mai mare.

 

53. (1) Conducătorului de vehicul ce urmează a fi depăşit îi este interzis să creeze obstacole depăşirii prin mărirea vitezei sau alte acţiuni.

(2) În afara localităţilor, conducătorii vehiculelor lente, cu masa sau gabaritul depăşite, şi ai celor lungi trebuie să menţină între ei un spaţiu care ar permite finisarea depăşirii în siguranţă de către alte vehicule. Excepţie de la regulă sînt cazurile în care ei înşişi intenţionează să depăşească sau circulaţia este intensă, precum şi la deplasarea pe drumurile care au cel puţin două benzi pe sens.

(3) În cazul în care situaţia rutieră nu permite depăşirea unui vehicul lent, conducătorul acestuia este obligat, la prima posibilitate, să cedeze trecerea vehiculelor care îl urmează.

 

54. (1) Depăşirea este interzisă:

a) în intersecţiile cu circulaţia nedirijată şi în imediata apropiere înainte de acestea, cu excepţia cazurilor în care depăşirea se efectuează pe drumul cu prioritate în raport cu drumul intersectat;

b) pe trecerile pentru pietoni şi în imediata apropiere înainte de acestea;

c) în tuneluri;

d) pe trecerile la nivel cu calea ferată şi la o distanţă mai mică de 100 m înainte de acestea.

(2) Depăşirea cu ieşirea pe banda de circulaţie în sens opus este interzisă:

a) în intersecţiile cu circulaţia dirijată;

b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat.

c) în locurile unde s-a creat un rînd de vehicule ai căror conducători sînt obligaţi să respecte un semnal de interzicere a trecerii sau în cazul în care circulaţia se desfăşoară lent.

 

55. (1) În cazul în care trecerea în sensuri opuse este imposibilă, conducătorul de vehicul pe partea căruia se află obstacolul trebuie să cedeze trecerea.

(2) Pe drumurile cu declivitate pronunţată, semnalizate prin indicatoarele rutiere 1.14.1 şi 1.14.2, unde trecerea concomitentă în sensuri opuse a două vehicule este imposibilă, conducătorul vehiculului în pantă trebuie să cedeze trecerea vehiculului în rampă.

 

Secţiunea a 5-a

Circulaţia în intersecţii

 

Reguli generale

56. (1) În cazul în care traiectoriile de mers prin intersecţie ale vehiculelor nu se intersectează, acestea se pot deplasa concomitent.

(2) În cazul virării la stînga sau întoarcerii, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus şi se vor deplasa înainte sau la dreapta. Această regulă o vor respecta între ei şi conducătorii tramvaielor.

Conducătorii de vehicule ce vin din sensuri opuse şi vor efectua simultan manevra de virare la stînga sau de întoarcere trebuie să lase centrul intersecţiei pe dreapta de vehicul, dacă mijloacele de semnalizare sau configuraţia intersecţiei nu impun altă modalitate de efectuare a manevrei.

(3) În cazul virării la dreapta sau la stînga, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea bicicliştilor şi conducătorilor de ciclomotoare care traversează acest carosabil pe pista pentru biciclişti, precum şi pietonilor care traversează carosabilul drumului intersectat.

(4) În cazul permisiunii concomitente şi în condiţii egale de deplasare, conducătorii tramvaielor au prioritate faţă de conducătorii altor vehicule.

 

57. Este interzisă intrarea în intersecţie în cazul în care circulaţia este blocată în direcţia de mers şi ca urmare conducătorul va fi forţat să oprească, astfel creînd obstacole vehiculelor ce se deplasează pe drumul intersectat.

 

Intersecţii cu circulaţie dirijată

58. (1) Intersecţia în care ordinea de trecere este determinată de semnalele semaforului sau de agentul de circulaţie se consideră intersecţie cu circulaţie dirijată.

(2) Conducătorul care s-a angajat în traversarea intersecţiei la semnalul verde al semaforului trebuie să se deplaseze în direcţia intenţionată, neluînd în considerare semnalele semaforului la ieşirea din intersecţie. Însă în cazul cînd în intersecţie, în direcţia de deplasare, înaintea semafoarelor este aplicat marcajul 1.12 şi/sau este instalat indicatorul 5.73, conducătorul trebuie să se conformeze semnalelor fiecărui semafor.

(3) La apariţia semnalului verde al semaforului, conducătorul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor deja angajate în trecerea intersecţiei, indiferent de direcţia lor de deplasare, precum şi pietonilor care finalizează traversarea carosabilului.

(4) În cazul deplasării în direcţia săgeţii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului, concomitent cu semnalul roşu, conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din alte direcţii.

(5) În intersecţia în care circulaţia este dirijată prin semaforul cu semnal suplimentar, în lipsa indicatorului 5.37.2 sau a marcajului 1.18, conducătorul autovehiculului amplasat pe banda de pe care se efectuează virarea trebuie să continue deplasarea în direcţia indicată de săgeată dacă prin oprirea lui se creează obstacole vehiculelor ce vin din spate pe aceeaşi bandă.

 

Intersecţii cu circulaţie nedirijată

59. (1) Intersecţia în care semafoarele nu funcţionează sau în care funcţionează semnalul galben intermitent se consideră intersecţie cu circulaţie nedirijată.

(2) La intersecţia drumurilor de semnificaţie neechivalentă, conducătorul vehiculului care se deplasează pe drumul fără prioritate trebuie să cedeze trecerea vehiculelor ce se apropie de intersecţie pe drumul cu prioritate.

(3) În cazul în care drumul cu prioritate îşi schimbă direcţia în intersecţie, conducătorii de vehicule care se deplasează pe drumul cu prioritate trebuie să respecte ordinea trecerii intersecţiilor de semnificaţie echivalentă. Ulterior, aceeaşi ordine trebuie s-o respecte conducătorii de vehicule de pe drumurile fără prioritate.

(4) La intersecţia drumurilor de semnificaţie echivalentă, conducătorul de vehicul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie din dreapta, indiferent de direcţia de deplasare ulterioară a acestora.

(5) În cazul în care conducătorul vehiculului nu poate determina prezenţa îmbrăcămintei drumului (timp de noapte, zăpadă, noroi etc.), iar indicatoarele rutiere de prioritate lipsesc, el va considera că se află pe drumul fără prioritate.

 

Secţiunea a 6-a

Traversarea căilor ferate

60. Participanţii la trafic trebuie să traverseze căile ferate numai prin trecerile la nivel cu calea ferată, cedînd trecerea trenului sau altui vehicul feroviar.

 

61. La apropierea de trecerea la nivel cu calea ferată, conducătorul de vehicul trebuie să reducă viteza şi să se asigure că nu se apropie nici un tren.

 

62. Fiecare participant la trafic trebuie să ia în considerare exigenţele indicatoarelor şi marcajului rutier, semnalele semaforului, poziţia barierelor, precum şi indicaţiile agentului de cale ferată.

Notă. Poziţia în care agentul de cale ferată se află cu faţa sau cu spatele către participanţii la trafic, cu braţele întinse lateral ori coborîte sau avînd un baston (steguleţ) în braţul ridicat vertical semnifică „trecerea interzisă”.

 

63. (1) În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferată sînt instalate bariere şi/sau semafoare, conducătorul poate să continue deplasarea numai atunci cînd barierele sînt ridicate, iar semnalul semaforului permite trecerea.

(2) Dacă barierele sînt coborîte sau în curs de coborîre şi/sau semnalele semaforului interzic trecerea (indiferent de poziţia barierei), conducătorul trebuie să oprească în faţa semaforului la marcajul 1.12, iar în lipsa acestuia – nu mai aproape de 5 m faţă de barieră.

 

64. În cazul în care trecerea la nivel cu calea ferată nu este amenajată cu bariere şi semafoare, conducătorul poate să continue deplasarea după ce se asigură că de trecere, din ambele sensuri, nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar.

Pentru cedarea trecerii trenului sau altui vehicul feroviar, conducătorul trebuie să oprească la marcajul 1.12 sau la indicatorul 2.2, iar în lipsa lor – nu mai aproape de 10 m de prima şină.

Deplasarea poate fi reluată numai după ce conducătorul s-a asigurat că de trecere nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar.

 

65. În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferată nu este instalat indicatorul 5.37.1 şi/sau nu este aplicat marcajul rutier 1.18, trecerea se va efectua numai într-un rînd.

 

66. Conducătorului de vehicul îi este interzis:

a) să se angajeze în traversare în cazul în care situaţia rutieră îl va impune să oprească pe calea ferată;

b) să ridice voluntar bariera sau să ocolească bariera coborîtă, precum şi să ocolească ieşind pe contrasens vehiculele oprite în faţa trecerii.

Note. 1. Circulaţia prin trecerea la nivel cu calea ferată a maşinilor autopropulsate este permisă numai în poziţie de transport;

2. Circulaţia prin trecerea la nivel cu calea ferată a vehiculelor cu gabarit şi masă depăşite, a celor lungi, precum şi a celor lente se efectuează cu permisiunea şefului secţiei de întreţinere a căii ferate.

 

67. (1) În caz de oprire fortuită pe trecerea la nivel cu calea ferată, conducătorul vehiculului şi agentul de cale ferată, precum şi alţi conducători de vehicule aflaţi în apropiere sînt obligaţi să ia măsurile necesare pentru evacuarea imediată a persoanelor şi scoaterea de pe calea ferată a vehiculului.

(2) Dacă scoaterea vehiculului de pe calea ferată este imposibilă, conducătorul este obligat:

a) să trimită, după posibilitate, în ambele direcţii ale căii ferate, la o distanţă de cel puţin 1 km de la trecere, două persoane (dacă este numai o persoană – în direcţia cu vizibilitate insuficientă a căii), explicîndu-le modul de semnalizare a opririi trenului care se apropie;

b) să rămînă pe loc şi să semnalizeze alarma generală;

c) la apariţia trenului să alerge în întîmpinarea lui, semnalizînd oprirea.

Note. 1. Semnalul de oprire a trenului se efectuează prin rotirea braţului (pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă trebuie folosită şi o lanternă sau o făclie).

2. Semnalul de alarmă generală prezintă o serie dintr-un semnal continuu urmat de trei semnale scurte ale claxonului.

 

Secţiunea a 7-a

Oprirea şi staţionarea voluntară, parcarea

68. (1) Oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă într-un rînd, paralel cu marginea carosabilului (în locurile în care partea carosabilă este lărgită, amplasarea vehiculelor poate fi alta decît cea indicată), dacă prin indicatoare sau marcaj nu este prescrisă altă modalitate. Excepţie de la regulă fac motocicletele fără ataş, ciclomotoarele şi bicicletele, care pot fi oprite sau staţionate pe carosabil în două rînduri.

(2) În cazul staţionării, în locurile care nu sînt delimitate prin marcaj, conducătorii de vehicule trebuie să folosească raţional suprafaţa acestui teren.

(3) În localităţi oprirea sau staţionarea se va efectua în modul următor:

a) pe partea dreaptă a drumului cît mai aproape de bordură sau pe acostament;

b) pe ambele părţi ale drumului cu circulaţia în sens unic, dacă este liberă cel puţin o bandă pentru circulaţie (autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot opri pe partea stîngă numai pentru a încărca sau descărca bunuri).

Notă. Autoturismele şi motocicletele pot fi oprite sau staţionate intrînd parţial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul 5.48.1 sau 5.48.2, precum şi prin marcajul 1.1.1 litera d). Staţionarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adiţional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6 – 6.8.9, asociat indicatorului.

Este interzisă oprirea şi staţionarea vehiculelor pe gazoanele verzi.

(4) Pe drumurile din afara localităţilor vehiculele vor fi oprite sau staţionate numai în afara carosabilului, iar în cazul în care aceasta nu este posibil – cît mai aproape de marginea lui dreaptă, paralel cu axa acestuia.

Staţionarea de lungă durată (odihnă, popas de noapte etc.) se permite numai în locurile de parcare sau în afara drumului.

 

69. Oprirea este interzisă:

a) pe trecerile la nivel cu calea ferată şi mai aproape de 50 m faţă de acestea;

b) în tuneluri, pe poduri, viaducte, rampe şi sub acestea;

c) pe carosabil în apropiere de curba periculoasă sau sfîrşitul rampei sectorului de drum, în cazul în care cîmpul vizual este mai mic de 100 m, cel puţin într-o direcţie;

d) pe trecerile pentru pietoni şi la o distanţă mai mică de 5 m înainte de acestea;

e) în intersecţii şi la o distanţă mai mică de 15 m faţă de acestea;

f) pe un spaţiu mai mic de 25 m faţă de locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de rută sau taximetrelor ori de locurile semnalizate prin marcajul 1.17, iar în lipsa lor acest spaţiu se determină de la indicatoarele 5.6 – 5.8, dacă prin aceasta se creează obstacole vehiculelor în cauză;

g) în dreptul marcajului longitudinal continuu, în cazul în care conducătorii de vehicule care circulă în acelaşi sens vor fi impuşi să treacă peste acest marcaj;

h) în locurile în care, prin aceasta, devine imposibilă observarea indicatorului sau a semnalului semaforului;

i) în locurile în care vehiculul creează obstacole altor participanţi la trafic;

j) pe linia de tramvai sau imediat lîngă aceasta, în cazul în care se creează obstacole circulaţiei tramvaielor.

 

70. Staţionarea este interzisă:

a) în locurile în care este interzisă oprirea;

b) pe drumurile publice cu o lăţime a carosabilului mai mică de 6 m;

c) la ieşirile de pe teritoriile adiacente drumului;

d) pe sectoarele de drum cu declivitate pronunţată, semnalizate prin indicatoarele 1.14.1 şi 1.14.2.

 

71. (1) Conducătorul poate părăsi vehiculul doar după ce a luat măsurile necesare pentru a exclude pornirea de la sine a vehiculului sau utilizarea lui în lipsa conducătorului.

(2) Se interzice deschiderea portierelor vehiculului oprit, în cazul în care se expune pericolului conducătorul sau pasagerii ori se creează obstacole altor participanţi la trafic.

(3) În caz de oprire fortuită, în locurile unde oprirea este interzisă, conducătorul trebuie să ia măsuri pentru deplasarea vehiculului din locurile în cauză, iar dacă aceasta este imposibil – să semnalizeze autovehiculul în conformitate cu punctul 37 litera b) din prezentul Regulament.

72. (1) În cazul staţionării pe carosabil pe timp de noapte, în locurile neiluminate ale drumurilor publice, autovehiculul trebuie să fie semnalizat conform punctului 34 alineatul (4) al prezentului Regulament.

(2) Pe timp de noapte, pe drumurile publice este interzisă staţionarea maşinilor autopropulsate, a remorcilor, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală.

 

73. Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoarele 5.48.1 – 5.48.3 şi/sau marcajul 1.1 litera d).

 

Secţiunea a 8-a

Remorcarea autovehiculelor rămase în pană

şi tractarea remorcilor

74. (1) În cazul în care autovehiculul rămîne în pană, conducătorul acestuia trebuie să-l scoată imediat în afara carosabilului, iar dacă aceasta nu este posibil, să-l deplaseze cît mai aproape de bordură şi, la necesitate, să anunţe asistenţa tehnică.

(2) Dacă vehiculul rămas în pană nu poate fi scos de pe carosabil şi, prin prezenţa sa, se creează obstacole pentru ceilalţi participanţi la trafic, conducătorul trebuie să-l semnalizeze în conformitate cu punctul 37 litera b) al prezentului Regulament.

 

75. Remorcarea autovehiculelor rămase în pană se va efectua respectînd următoarele condiţii:

a) prin intermediul legăturii flexibile cu o lungime de 4-6 m, care la fiecare metru lungime trebuie să fie marcată prin steguleţe de culoare roşie de dimensiunea 200 x 200 mm, în cazul în care la vehiculul remorcat nu sînt defectate frîna de serviciu şi sistemul de direcţie;

b) prin intermediul unei bare metalice (cuplaj rigid) cu lungimea de cel mult 3 m sau al unui dispozitiv care să asigure posibilitatea vehiculului remorcat de a se înscrie în traiectoria remorcherului, în cazul în care la vehiculul remorcat nu este defectat sistemul de direcţie;

c) autovehiculele cu sistemul de direcţie defectat vor fi remorcate prin încărcarea părţii din faţă a lor în caroseria vehiculului trăgător sau pe o platformă de remorcare;

d) la volanul vehiculului trăgător trebuie să se afle un conducător care are mai mult de un an vechime în conducere;

e) în cazul remorcării prin intermediul legăturii flexibile sau al barei metalice, la volanul autovehiculului remorcat trebuie să se afle un conducător care posedă permis de conducere de categoria corespunzătoare;

f) în procesul remorcării autovehiculele trebuie să fie semnalizate conform punctului 34 alineatul (3) litera f).

76. Remorcarea este interzisă:

a) pe drumurile acoperite cu polei, prin intermediul unei legături flexibile;

b) cu motocicletele fără ataş, precum şi pe acestea;

c) a două autovehicule concomitent;

d) în cazul în care frîna de serviciu la vehiculul remorcat este defectată, iar masa lui depăşeşte jumătate din masa de facto a vehiculului trăgător.

 

77. (1) În cazul în care remorcarea se efectuează prin intermediul unei legături flexibile sau al cuplajului rigid, se interzice transportarea pasagerilor în autobuzele, troleibuzele, precum şi în caroseria autocamioanelor remorcate.

(2) În cazul remorcării prin modul încărcării parţiale, este interzisă prezenţa persoanelor în cabina şi caroseria vehiculului remorcat, precum şi în caroseria vehiculului trăgător.

 

78. (1) Un automobil poate tracta numai o singură remorcă. În acest caz lungimea ansamblului de vehicule nu trebuie să depăşească 20 m. Tractorul poate tracta două remorci, cu condiţia că ansamblul astfel format nu depăşeşte lungimea de 24 m, iar viteza nu va depăşi 30 km/h.

(2) Autobuzul poate tracta o remorcă pentru bagaje, avînd masa maximă autorizată de cel mult 3000 kg.

(3) Motocicleta fără ataş, ciclomotorul, precum şi bicicleta pot tracta o remorcă cu o singură axă.

 

79. (1) Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci se va efectua numai dacă:

a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sînt omologate şi compatibile;

b) tipul remorcii corespunde tipului autovehiculului trăgător.

(2) Viteza ansamblului de vehicule nu trebuie să depăşească viteza maximă stabilită de uzina producătoare pentru oricare dintre vehiculele care îl compun.

 

Secţiunea a 9-a

Transportul de persoane

 

80. (1) Conducătorul vehiculului de rută este obligat:

a) să oprească pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare;

b) să deschidă uşile numai după ce vehiculul a oprit în staţie;

c) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborît ori au urcat;

d) să repună în mişcare vehiculul din staţie după ce a luat măsurile necesare de precauţie pentru a evita accidentul de circulaţie.

(2) Se interzice conducătorului vehiculului de rută în timpul mersului să poarte discuţii cu alte persoane, să permită accesul acestora în cabina conducătorului, să consume alimente, băuturi sau să fumeze.

 

81. (1) Transportul de persoane în caroseria vehiculului de subcategoria C1 sau categoria C este permis numai dacă:

a) conducătorul are vîrsta de cel puţin 21 ani şi minim 3 ani vechime în conducerea autovehiculelor de subcategoria (categoria) menţionată, iar în cazul în care numărul de persoane transportate este mai mare de 8, dar nu depăşeşte 16, inclusiv cele din cabină, cu excepţia conducătorului, acesta trebuie să posede şi subcategoria D1. Dacă numărul de persoane transportate depăşeşte 16 în afara conducătorului, acesta trebuie să posede categoria D;

b) autovehiculul este utilat cu bănci fixate în caroserie la o distanţă de cel puţin 0,3 m de la marginea de sus a obloanelor şi în raport cu nivelul platformei la înălţimea de 0,3-0,5 m, iar băncile amplasate de-a lungul obloanelor laterale sau celui din spate au speteze solide;

c) numărul persoanelor nu depăşeşte numărul locurilor utilate.

(2) În caroseria neutilată a autocamionului se pot deplasa persoanele care urmează a primi sau însoţi încărcăturile, cu condiţia că ele vor fi asigurate cu locuri amplasate mai jos de marginea de sus a obloanelor.

 

82. (1) Copiii în vîrstă de pînă la 7 ani, care nu sînt supravegheaţi de o persoană adultă sau nu sînt ţinuţi în braţe, pot fi transportaţi în autoturismul care este utilat cu un dispozitiv special de susţinere ce corespunde masei şi taliei copilului.

(2) Transportarea în grup a copiilor se efectuează numai în microbuze şi autobuze.

În salonul acestor vehicule trebuie să se afle cel puţin o persoană adultă în calitate de însoţitor, iar autovehiculele trebuie să fie semnalizate în faţă şi spate cu semnul distinctiv 5 (anexa nr. 6).

 

83. Este interzisă:

a) transportarea persoanelor al căror număr depăşeşte numărul de locuri prevăzute prin caracteristica tehnică a vehiculului (cu excepţia copiilor în vîrstă de pînă la 7 ani, ţinuţi în braţe de persoane adulte);

b) transportarea pe motocicleta fără ataş a copiilor care au vîrsta mai mică de 12 ani sau a oricărei alte persoane, dacă motocicleta nu este utilată cu şa, mîner de susţinere şi sprijin pentru picioare;

c) transportarea pe motociclete a persoanelor cu semne evidente de ebrietate sau dacă ambele picioare sînt plasate pe de o parte a motocicletei;

d) conducătorilor de microbuze şi autoturisme – transportarea copiilor în vîrstă de pînă la 12 ani pe bancheta din faţă, chiar dacă sînt ţinuţi în braţe de persoane adulte;

e) transportarea persoanelor în afara cabinei camionului (cu excepţia cazurilor de transportare în caroseria sau furgonul utilate corespunzător), tractorului, altor maşini autopropulsate, în remorcă, rulotă camping, în caroseria motocicletei destinată transportării încărcăturilor.

 

84. Pasagerul este obligat:

a) să poarte centura de siguranţă în cazul în care prin construcţia autovehiculului este prevăzut acest dispozitiv;

b) să poarte casca de protecţie atunci cînd călătoreşte pe motocicletă;

c) să aştepte vehiculul de rută pe trotuar, acostament sau, după caz, pe refugiu.

Notă. Îmbarcarea pasagerilor în vehicul şi debarcarea din el se permit numai din partea trotuarului sau acostamentului (în cazul camionului şi din partea oblonului din spate a caroseriei acestuia).

 

85. Pasagerului îi este interzis:

a) să urce, să coboare, să ţină deschise ori să forţeze deschiderea uşilor în timpul mersului vehiculului;

b) să antreneze conducătorul în discuţii sau să-i distragă atenţia în timpul mersului;

c) să arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substanţe;

d) să stea în picioare în caroseria autocamionului în mers;

e) să urce în vehiculul de rută cu animale, obiecte sau substanţe ce prezintă pericol sau incomodează alţi pasageri.

Secţiunea a 10-a

Transportarea încărcăturilor

86. Masa încărcăturii transportate şi repartizarea acesteia pe axe nu trebuie să depăşească valorile stabilite prin caracteristica tehnică a vehiculului.

 

87. Limitele maxime de gabarit ale vehiculelor (inclusiv încărcăturii) nu trebuie să depăşească: în lăţime – 2,55 m (pentru autocamioanele frigorifice şi caroseriile izotermice – 2,6 m); în înălţime – 4 m; în lungime – încărcătura să nu depăşească limita gabaritului posterior al vehiculului mai mult de 2 m.

 

88. În cazul în care încărcătura depăşeşte limitele de gabarit ale vehiculului în plan longitudinal, faţă sau spate, mai mult de 1 m, în plan transversal – mai mult de 0,4 m de la marginea exterioară a luminilor de gabarit ea trebuie marcată prin semnele distinctive 12 (anexa nr.6), iar pe timp de noapte – semnalizată suplimentar prin catadioptri sau lanterne de culoare albă în faţă şi de culoare roşie în spate.

 

89. Vehiculele care, constructiv sau din cauza încărcăturii transportate, depăşesc limitele maxime de gabarit se pot deplasa pe drumurile publice numai fiind autorizate de poliţia rutieră.

 

90. Este interzisă deplasarea vehiculelor cu limitele de gabarit depăşite, în condiţii de vizibilitate redusă sau polei.

 

91. Conducătorul de vehicul, înainte de plecare şi în timpul deplasării, este obligat să verifice dacă încărcătura este amplasată şi fixată astfel încît aceasta:

a) să nu expună pericolului participanţii la trafic sau să cauzeze daune proprietăţii publice ori private;

b) să nu limiteze cîmpul vizual al conducătorului, să nu perturbeze stabilitatea sau să facă dificilă conducerea vehiculului;

c) să nu se rostogolească sau să cadă din vehicul;

d) să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi plăcile cu numărul de înmatriculare, precum şi semnalele executate cu braţele de conducătorul vehiculului la care sînt defectate sau lipsesc dispozitivele de semnalizare luminoasă;

e) în cazul în care amplasarea şi fixarea încărcăturii nu corespunde cerinţelor de siguranţă şi normelor de transportare, conducătorul trebuie să întreprindă măsuri de înlăturare a necorespunderilor, iar dacă aceasta nu este posibil – să întrerupă deplasarea.

Notă. În situaţia în care încărcătura a căzut din vehicul şi prin aceasta s-a creat un obstacol circulaţiei, iar înlăturarea imediată a acesteia nu este posibilă, conducătorul trebuie să-l semnalizeze conform notei de la punctul 37 al prezentului Regulament.

 

92. Conducătorului de vehicul, destinat transportului de persoane, îi este interzis să transporte bunuri deasupra vehiculului, dacă acesta nu este prevăzut cu portbagaj omologat.

 

93. Transportarea încărcăturilor periculoase trebuie efectuată numai cu autovehicule special amenajate, semnalizate cu semnul distinctiv 13 (anexa nr.6), pe rute coordonate cu poliţia rutieră.

 

Secţiunea a 11-a

Circulaţia prin zonele rezidenţiale şi pietonale

94. (1) În zona rezidenţială şi cea pietonală pietonilor li se permite deplasarea atît pe trotuare, cît şi pe carosabilul drumului. Ei au prioritate în raport cu vehiculele, însă nu trebuie să creeze obstacole neîntemeiate circulaţiei lor.

Jocurile copiilor sînt permise pe întreg teritoriul zonei rezidenţiale.

(2) Conducătorii de vehicule trebuie să se deplaseze astfel încît să nu creeze obstacole sau pericol pietonilor. În caz de necesitate, ei sînt obligaţi să oprească.

 

95. În zona rezidenţială şi cea pietonală este interzisă:

a) trecerea vehiculelor în tranzit;

b) circulaţia autocamioanelor (cu excepţia celor de prestări servicii populaţiei şi instituţiilor aflate în zonă sau care efectuează lucrări tehnologice);

c) instruirea în conducere;

d) staţionarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor într-un mod care face dificilă (sau chiar imposibilă) deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie;

e) staţionarea cu motorul în funcţiune.

 

96. La ieşirea din zona rezidenţială conducătorii trebuie să cedeze trecerea altor participanţi la trafic.

 

97. Reglementările secţiunii în cauză îşi extind acţiunea şi asupra circulaţiei prin curţi, precum şi pe drumurile de comunicaţie dintre imobilele de locuit cu multe etaje.

 

Secţiunea a 12-a

Circulaţia pe autostrăzi

98. Pe autostrăzi se interzice:

a) deplasarea pietonilor, circulaţia bicicletelor, ciclomotoarelor, maşinilor autopropulsate (excepţie fac cazurile cînd acestea execută lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumului), altor vehicule a căror viteză, prin construcţie sau din alte motive, este mai mică de 60km/h, precum şi mînarea animalelor domestice;

b) circulaţia autocamioanelor cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg şi a celor ce au lungimea mai mare de 7 m, pe alte benzi decît pe prima şi a doua, în cazul în care autostrada are cel puţin trei benzi pe sens;

c) remorcarea autovehiculelor rămase în pană trecînd de prima ieşire de pe autostradă;

d) intrarea în locurile de întrerupere a benzii de separare şi întoarcerea pentru deplasarea în sensul opus;

e) mersul cu spatele;

f) instruirea în conducere, efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor;

g) oprirea în afara locurilor special amenajate şi semnalizate prin indicatoarele 5.26 sau 5.48.1.

 

99. În caz de oprire fortuită, conducătorul trebuie să semnalizeze vehiculul în conformitate cu punctul 37 litera b) al prezentului Regulament, luînd măsurile necesare pentru scoaterea lui după linia 1.2 a), care separă carosabilul de banda destinată acestui scop.

 

100. (1) Conducătorul de autovehicul care urmează să intre pe autostradă trebuie să utilizeze banda de accelerare şi, cedînd trecerea, să se încorporeze în fluxul de vehicule care circulă pe ea, fără a le crea obstacole.

(2) Conducătorul de autovehicul care urmează să iasă de pe autostradă, pentru a reduce viteza, trebuie din timp să preselecteze banda de decelerare.

 

Secţiunea a 13-a

Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional

101. Autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova vor putea trece frontiera de stat în cazul în care se respectă condiţiile de admitere în traficul internaţional. Vehiculele în cauză trebuie să poarte plăci cu numărul de înmatriculare de modelul stabilit prin Convenţia internaţională privind circulaţia rutieră, la care Republica Moldova este parte, precum şi semnul distinctiv 3 (anexa nr. 6). Conducătorii acestor vehicule trebuie să posede permis de conducere naţional de categoria (subcategoria) respectivă.

 

102. Autovehiculele înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova numai în cazul în care se respectă condiţiile de admitere în traficul internaţional.

 

103. Persoanele care domiciliază în alte state, dar sînt venite provizoriu în Republica Moldova, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere naţional, care corespunde modelului stabilit de Convenţia internaţională privind circulaţia rutieră sau permis recunoscut pe bază de reciprocitate.

 

104. Vehiculul aflat în traficul internaţional poate să circule pe drumurile publice nu mai mult de un an, cu o întrerupere în această perioadă de cel puţin 30 zile.

 

Secţiunea a 14-a

Reguli privind circulaţia vehiculelor cu regim prioritar

de circulaţie şi obligaţiile celorlalţi conducători de vehicule

105. (1) Autovehiculele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, cele destinate stingerii incendiilor, ambulanţele, precum şi cele ale serviciilor bancare, poştei speciale, care sînt echipate cu semnale luminoase şi sonore speciale, conform punctului 38 al prezentului Regulament, şi care sînt vopsite în mod special, în cazul în care execută misiuni urgente de serviciu, pot devia de la exigenţele Regulamentului în cauză (cu excepţia capitolului II; secţiunilor a 2-a, a 8-a ale capitolului III; secţiunii a 18-a a capitolului IV), cu condiţia că se vor întreprinde măsurile necesare de precauţie pentru a evita orice accident în traficul rutier.

(2) În cazul în care se execută misiuni urgente de serviciu, conducătorii vehiculelor în cauză trebuie să pună în funcţiune semnalele luminoase şi sonore speciale. Totodată, ei pot profita de prioritate doar atunci cînd s-au asigurat că li se cedează trecerea. De prioritate beneficiază, de asemenea, conducătorii vehiculelor escortate de vehiculul cu regim prioritar de circulaţie. Conducătorii vehiculelor escortate trebuie să includă în faruri lumina de întîlnire.

 

106. (1) La apropierea vehiculului la care este pus în funcţiune dispozitivul cu lumină albastră giratorie sau fulger şi semnalul sonor special, conducătorii altor vehicule trebuie să asigure deplasarea nestînjenită a acestuia, indiferent de direcţia lui de deplasare, inclusiv să elibereze banda pe care se deplasează vehiculul cu regim prioritar de circulaţie, poziţionîndu-se cît mai aproape de bordură, pe acostament sau chiar, în caz de necesitate, să oprească.

(2) În cazul în care escortarea coloanei de vehicule se efectuează de un vehicul cu regim prioritar de circulaţie la care sînt puse în funcţiune dispozitivele cu lumină de culoare albastră şi/sau roşie, precum şi semnalul sonor special, conducătorii altor vehicule sînt obligaţi să cedeze trecerea atît acestuia, cît şi vehiculelor escortate, indiferent de direcţia lor de deplasare, oprind cît mai aproape de bordură sau pe acostament.

Reluarea deplasării se permite numai după trecerea autovehiculului care încheie coloana, avînd pus în funcţiune un dispozitiv de culoare albastră sau verde.

Este interzisă depăşirea vehiculului cu regim prioritar de circulaţie, precum şi a vehiculelor escortate de acesta.

(3) Conducătorul de vehicul, în cazul în care se apropie de vehiculul oprit, la care funcţionează dispozitivul cu lumină albastră giratorie sau fulger, trebuie să reducă viteza pînă la limita care, în caz de necesitate, i-ar asigura oprirea imediată.

Notă. Folosirea de către conducătorii autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie a semnalelor luminoase şi sonore speciale în alte cazuri decît cele justificate de urgenţa misiunii lor este interzisă.

 

107. Conducătorii autovehiculelor destinate lucrărilor de întreţinere a drumurilor, echipate cu dispozitive cu lumină de culoare portocalie giratorie, în timpul executării lucrărilor pe drumurile publice pot face excepţie de la exigenţele indicatoarelor (cu excepţia indicatoarelor 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.14 – 3.17, 3.23) şi ale marcajelor, precum şi punctului 40 alineatul (5), punctului 42 alineatele (2) şi (5), punctului 43 alineatele (1) şi (2) şi punctului 44 ale prezentului Regulament, cu condiţia că nu vor periclita siguranţa circulaţiei.

Conducătorilor altor vehicule li se interzice să creeze obstacole în executarea lucrărilor de către vehiculele în cauză.

Notă. Dispozitivul cu lumină de culoare portocalie nu acordă prioritate în circulaţie, însă acesta este destinat atenţionării şi avertizării altor participanţi la trafic despre eventualul pericol. 

 

Secţiunea a 15-a

Instruirea în conducerea autovehiculelor

108. Instruirea teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi pentru obţinerea categoriilor sau subcategoriilor noi poate fi efectuată doar în cadrul cursurilor organizate de instituţiile licenţiate.

 

Secţiunea a 16-a

Circulaţia bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animală

şi pietonilor cu cărucioare manuale

109. (1) Conducătorii de biciclete, ciclomotoare, vehicule cu tracţiune animală, călăreţii trebuie să circule pe drumul public numai într-un singur rînd, menţinînd în timpul deplasării, în raport cu marginea din dreapta a carosabilului, un interval nu mai mare de 1 m.

(2) În afara intersecţiilor, în cazul în care pista pentru biciclişti se intersectează cu drumul public şi această intersectare este nedirijată, conducătorii de biciclete şi ciclomotoare trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care circulă pe drum.

(3) Conducătorilor de biciclete şi ciclomotoare li se interzice:

a) să circule pe carosabilul drumului, în cazul în care în direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclişti sau acostament;

b) să circule neţinînd cel puţin cu o mînă ghidonul, precum şi cu picioarele neamplasate pe pedale;

c) să se ţină cu mîna de un vehicul în mers;

d) să transporte persoane, cu excepţia unui copil de pînă la 7 ani, amplasat într-un suport special montat în faţă;

e) să transporte încărcături care, prin volumul, lungimea sau masa lor, stînjenesc conducerea bicicletei (ciclomotorului) sau periclitează circulaţia altor participanţi la trafic;

f) să circule pe trotuare, pe aleile din parcuri şi prin grădinile publice (cu excepţia copiilor care se deplasează pe biciclete sub supravegherea celor adulţi);

g) să execute manevra de virare la stînga sau de întoarcere pe drumurile care au mai mult de o bandă pe sens;

h) să conducă bicicleta sau ciclomotorul fiind în stare de ebrietate;

i) să conducă vehiculul dacă ghidonul, frîna sau claxonul sînt defectate.

(4) Se interzice remorcarea bicicletelor (ciclomotoarelor), precum şi cu acestea, cu excepţia tractării unei remorci compatibile acestor vehicule.

Notă. Bicicletele trebuie să fie utilate cu catadioptri în faţă de culoare albă (sau far), pe lateral portocalie, în spate roşie.

 

110. (1) Pentru a fi admis în traficul rutier, vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie înregistrat la organele publice locale şi să poarte placa cu numărul de înregistrare de modelul stabilit, să fie semnalizat în faţă cu catadioptri de culoare albă, pe lateral – de culoare portocalie, în spate – de culoare roşie, de formă triunghiulară.

(2) Vehiculul în cauză trebuie să fie echipat cu pană pentru împiedicarea roţii la deplasarea în pantă sau, în cazul opririi pe sectorul de drum cu declivităţi, pentru imobilizarea acestuia.

(3) Conducătorul vehiculului cu tracţiunea animală, în timpul deplasării, trebuie să se afle în vehicul, menţinînd în permanenţă controlul asupra animalelor, iar dacă din diferite motive este impus să se deplaseze pe jos, el trebuie să ducă animalele de frîu.

De asemenea, el trebuie să ducă animalele de frîu în timpul intrării pe drumul cu prioritate, în cazul în care vizibilitatea este redusă şi/sau cîmpul vizual este limitat.

(4) Conducătorului de vehicul cu tracţiune animală îi este interzis:

a) să circule pe drumul modernizat, în cazul în care în direcţia de deplasare există un drum rudimentar;

b) să circule în galop prin localităţi;

c) să transporte încărcături, dacă acestea depăşesc limitele de gabarit ale vehiculului şi nu sînt semnalizate pe lateral, pe timp de zi, cu steguleţe de culoare roşie;

Notă. Pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă transportarea încărcăturilor ce depăşesc limitele de gabarit ale vehiculului este interzisă.

d) în timpul staţionării pe drum, să lase animalele dezlegate.

(5) Animalele care însoţesc un vehicul cu tracţiune animală trebuie să fie legate în spatele acestuia din dreapta.

 

111. (1) Animalele izolate sau în turmă (cireadă) pot fi mînate pe drumurile publice, de regulă pe timp de zi, numai de însoţitori (ciobani etc.). În cazul în care acestea se mînă pentru traversarea drumului public sau prin trecerea la nivel cu calea ferată, este necesară existenţa unui număr suficient de însoţitori, dar nu mai puţin de trei. Izolat, animalele (cîte cel mult două la însoţitor) pot fi conduse de frîu.

(2) Turmele mari trebuie fracţionate în grupuri compacte şi bine separate între ele, ţinind cont de numărul însoţitorilor, astfel încît să se creeze spaţii suficiente, care ar permite circulaţia fluentă şi în siguranţă a celorlalţi participanţi la trafic.

Este interzisă, în prezenţa altor căi, mînarea animalelor pe drumul cu îmbrăcămintea carosabilului asfaltică sau ciment-beton.

(3) În cazul în care sînt mînate pe drumul public, animalele şi însoţitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stîngă a drumului, în sensul de mers, iar în lipsa acestuia, cît mai aproape de marginea stîngă a carosabilului. În caz de mînare pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, însoţitorii de animale trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.

 

112. (1) Pietonul cu cărucior manual nu trebuie să se deplaseze pe drumul public, în cazul în care încărcătura îi face vizibilitatea insuficientă sau chiar imposibilă în direcţia de mers.

(2) Pietonului cu cărucior manual îi este interzis:

a) să se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu circulaţie intensă;

b) să se deplaseze pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă;

c) să abandoneze căruciorul pe carosabil.

 

Secţiunea a 17-a

Circulaţia pietonilor şi a coloanelor

113. (1) Pietonii trebuie să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, pistelor pentru pietoni sau pe potecile alăturate drumului public, iar în lipsa acestora – pe acostament. Pietonii se pot deplasa şi pe pistele pentru biciclişti, cu condiţia că nu stînjenesc circulaţia bicicliştilor şi a conducătorilor de ciclomotoare.

(2) Pietonii care transportă sau duc obiecte voluminoase, precum şi persoanele care rulează în cărucioare pentru invalizi, în lipsa trotuarelor, pistelor pentru pietoni şi acostamentelor, se pot deplasa pe marginea dreaptă a carosabilului, fără să stînjenească circulaţia vehiculelor, dînd dovadă de prudenţă sporită.

(3) În cazul în care pietonii sînt impuşi, din cauza lipsei trotuarelor şi a acostamentelor, să se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o bandă de separare, ei trebuie să meargă unul după altul pe marginea dreaptă a carosabilului.

(4) În afara localităţilor, pietonii trebuie să circule pe acostamentul din partea stîngă a drumului, iar în lipsa acestuia, cît mai aproape de marginea carosabilului, în întîmpinarea fluxului de vehicule. Persoanele care rulează în cărucioarele pentru invalizi, împing bicicleta, ciclomotorul sau motocicleta trebuie să se deplaseze în aceeaşi direcţie cu vehiculele.

(5) În cazul deplasării pe carosabil sau pe acostament, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, pietonii trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.

 

114. (1) Pietonii trebuie să traverseze drumul numai pe la trecerile semnalizate, inclusiv pe pasajele denivelate, iar în lipsa acestora la intersecţii – pe linia trotuarelor sau acostamentelor.

(2) În cazul în care în limitele vizibilităţii (100-150 m) nu sînt treceri pentru pietoni sau intersecţii, ei pot traversa drumul numai după ce s-au asigurat că nu se apropie nici un vehicul, efectuînd trecerea pe traiectorie perpendiculară în raport cu marginea carosabilului.

(3) Odată angajaţi în traversare, pietonii nu trebuie să încetinească mersul sau să se oprească fără motiv.

 

115. (1) La trecerile cu circulaţia dirijată, pietonii trebuie să se conducă de semnalele semafoarelor destinate pietonilor, iar în lipsa acestora – de semnalele semafoarelor care dirijează circulaţia vehiculelor sau de semnalele agenţilor de circulaţie.

(2) La trecerile cu circulaţia nedirijată, pietonii au prioritate în trecere, în raport cu conducătorii de vehicule, însă ei vor ieşi pe partea carosabilă numai cînd vor fi convinşi de siguranţa traversării.

 

116. (1) Pietonilor li se interzice să se angajeze în traversare:

a) nemijlocit prin faţa sau spatele unui vehicul de rută, oprit în staţie, ori altor vehicule, oprite sau staţionate pe drum;

b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat;

c) prin spaţiul intersecţiilor în afara trecerilor pentru pietoni;

d) în cazul în care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circulaţie, care emite semnale luminoase şi sonore.

(2) Pietonilor li se interzice să traverseze căile la trecerile la nivel cu calea ferată cînd semnalul luminos sau poziţia barierei interzice trecerea.

(3) Pietonii trebuie să aştepte vehiculele de rută în staţie sau pe trotuar, iar în lipsa acestora – pe acostament.

 

117. (1) Părinţii, educatorii şi persoanele care însoţesc copii nu trebuie să admită ieşirea nesupravegheată a acestora pe carosabilul drumului.

(2) Persoanele adulte care se deplasează cu copii în vîrstă de pînă la 7 ani trebuie să-i conducă numai pe partea exterioară a trotuarului, iar în lipsa acestuia – pe partea exterioară a acostamentului.

(3) Grupurile de copii pot să circule, sub supravegherea persoanelor adulte, pe trotuare şi pistele pentru pietoni în coloană cîte doi, iar în lipsa acestora – pe acostament, dar numai pe timp de zi.

 

118. Conducătorii coloanelor sînt obligaţi:

a) să formeze coloana cu cel mult patru persoane în rînd, cu excepţia manifestaţiilor, defilărilor sau cortegiilor;

b) să semnalizeze coloana în flancul stîng, în faţă şi în spate, ziua – cu steguleţe roşii, iar pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă – cu lanterne cu lumini: în faţă – de culoare albă, în spate – de culoare roşie;

c) să fracţioneze coloana în grupuri, semnalizîndu-le respectiv, dacă mărimea acesteia stînjeneşte depăşirea ei de către autovehiculele în mers.

 

Secţiunea a 18-a

Condiţii tehnice pentru admiterea în circulaţie

a autovehiculelor şi remorcilor

119. Starea tehnică şi utilajul autovehiculelor şi remorcilor (în continuare – vehicule) trebuie să corespundă standardelor, altor acte normative ce ţin de siguranţa traficului rutier, protecţia mediului, normelor tehnice de exploatare, instrucţiunilor întreprinderilor producătoare.

Notă. Troleibuzele şi tramvaiele nu se admit în traficul rutier în cazul în care au fost evidenţiate defecte menţionate în normele de exploatare a acestora.

 

120. Pentru a fi menţinute în traficul rutier, vehiculele trebuie supuse periodic controlului tehnic de stat la staţiile autorizate, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. Confirmarea privind efectuarea controlului tehnic de stat o constituie ecusonul valabil amplasat în partea dreaptă de jos a parbrizului vehiculului (cu excepţia motocicletelor şi remorcilor), însoţit de raportul de verificare tehnică a vehiculului.

Notă. Pînă la finisarea reţelei staţiilor autorizate, controlul tehnic de stat al vehiculelor se efectuează şi de subdiviziunile poliţiei rutiere şi inspectoratele “Intehagro”, confirmare privind efectuarea controlului tehnic de stat servind ecusonul eliberat de subdiviziunile, inspectoratele respective.

 

121. Este interzisă exploatarea vehiculelor prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare sau, după caz, prin reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, cu eliberarea dovezii lui înlocuitoare fără drept de circulaţie, în cazurile în care:

a) este fabricat sau reutilat nerespectîndu-se standardele şi normativele în vigoare privind siguranţa traficului rutier;

b) dacă acesta nu a fost supus controlului tehnic de stat sau lipseşte ecusonul ce confirmă efectuarea acestuia;

c) numărul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit;

d) este reutilat sau echipat cu dispozitive luminoase şi sonore speciale fără autorizaţia Direcţiei poliţiei rutiere;

e) parbrizul sau suprafeţele de geam ale portierelor din faţă sînt umbrite.

 

122. Este interzisă exploatarea vehiculelor în cazurile în care sînt devieri de la normativele tehnice şi ecologice:

(1) Sistemul de frînare:

a) este defectat sau eficienţa acestuia nu corespunde cerinţelor standardelor în vigoare;

b) este modificată construcţia sistemului de frînare, subansamblurile sau piesele nu corespund modelului vehiculului în cauză, precum şi exigenţelor întreprinderii producătoare.

(2) Sistemul de direcţie:

a) jocul sumar în sistemul de direcţie depăşeşte normele stabilite de standardele în vigoare;

b) sînt jocuri reciproce pronunţate ale pieselor şi subansamblurilor sistemului de direcţie;

c) este deteriorat sau lipseşte servomecanismul sistemului de direcţie, prevăzut prin construcţie, sau amortizorul ghidonului la motociclete;

d) piesele sistemului de direcţie au uzuri, deformaţii pronunţate sau nu sînt destinate modelului dat.

 

(3) Dispozitivele de iluminare, semnalizare luminoasă şi sonoră:

a) numărul, tipul, culoarea şi regimul de funcţionare sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioară sînt altele decît cele prevăzute prin construcţie;

Notă. Autovehiculele scoase din fabricaţie pot fi echipate cu dispozitive de iluminare şi semnalizare de la vehicule prototip sau de alt model.

b) sînt dereglate farurile;

c) nu funcţionează sau sînt mascate dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă a autovehiculului;

d) lămpile nu corespund modelului prevăzut prin construcţie;

e) vehiculul este echipat:

în faţă, cu dispozitive de iluminare, semnalizare luminoasă, de alte culori decît cea albă, galbenă sau portocalie, iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o altă culoare decît cea albă;

în spate, cu lanterne de semnalizare a deplasării cu spatele şi de iluminare a plăcii cu numărul de înmatriculare, de o altă culoare decît cea albă, precum şi celelalte lanterne emit o altă lumină decît cea roşie, galbenă sau portocalie, iar dispozitive fluorescent-reflectorizante sînt de o altă culoare decît cea roşie;

Notă. Dispoziţiile menţionate la litera e) nu se răsfrîng asupra semnelor distinctive de identificare a unor vehicule, prevăzute în anexa nr. 6 la  prezentul Regulament.

f) semnalizatorul sonor (claxonul) este defectat sau lipseşte.

(4) Dispozitivele de ştergere şi de spălare a geamurilor:

a) nu funcţionează dispozitivele de ştergere;

b) nu funcţionează dispozitivele de spălare şi dezaburire prevăzute prin construcţia vehiculului.

(5) Roţile şi pneurile:

a) înălţimea reziduală a profilului benzii de rulare a pneurilor autoturismului este mai mică de 1,6 mm, autobuzelor – 2,0 mm, autocamioane-lor – 1,0 mm, motocicletelor şi ciclomotoarelor – 0,8 mm;

Notă. Pentru pneurile remorcilor sînt stabilite limite de uzare identice celor pentru pneurile  autovehiculelor care le tractează.

b) pneurile au deteriorări (tăieturi sau rupturi) ale cordului, este prezentă exfolierea carcasei, a benzii de rulare sau a flancurilor;

c) prin dimensiunile sau sarcina admisibilă, pneurile nu corespund modelului vehiculului;

d) pneurile aceleiaşi axe a autovehiculului au dimensiuni, destinaţie sau construcţie diferită (structură radială şi diagonală, cu tub şi fără tub), modelul profilului benzii de rulare diferit, sînt cu crampoane şi fără crampoane, noi şi reşapate, pentru sezon de vară şi sezon de iarnă;

e) vehiculul este echipat cu pneuri utilate cu crampoane în lipsa zăpezii sau a gheţii pe carosabil;

f) la roţile axei din faţă a autobuzului, autoturismului sînt montate pneuri cu profilul benzii de rulare reşapat;

g) lipseşte prizonul (bulonul, piuliţa) de fixare a roţii, discul sau janta are fisuri.

(6) Alte condiţii tehnice:

a) concentraţia substanţelor nocive în gazele de eşapament depăşeşte normele admisibile stabilite de standarde;

b) autovehiculul prezintă scurgeri de combustibil sau lubrifianţi;

c) zgomotul produs de dispozitivul de evacuare a gazelor de eşapament depăşeşte nivelul zgomotului admisibil sau nu se asigură etanşeitatea sistemului de ventilare a carterului motorului;

d) lipsesc geamurile sau oglinzile retrovizoare prevăzute prin construcţie ori acestea sînt deteriorate, avînd fisuri care diminuează vizibilitatea;

Notă. Numărul oglinzilor, locul de amplasare şi suprafaţa reflectantă a acestora trebuie să corespundă categoriei vehiculului.

e) parbrizul sau suprafeţele de geam ale portierelor din faţă sînt umbrite ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al conducătorului;

Notă. Este permisă umbrirea, aplicarea peliculei, camuflarea geamurilor din spate prin utilizarea jaluzelelor, storurilor etc., precum şi este permisă umbrirea părţii de sus a parbrizului prin aplicarea unei fîşii de  peliculă transparentă, lăţimea căreia nu depăşeşte lăţimea protectoarelor de soare.

f) autobuzele şi autocamioanele, destinate circulaţiei în traficul internaţional, nu sînt echipate cu tahograf, prevăzut prin construcţie, sau acesta nu funcţionează;

g) este defectat dispozitivul de cuplare a remorcherului sau a remorcii, lipseşte sau este defectat dispozitivul de siguranţă (cablul) remorcii care, prin construcţie, nu este dotată cu frînă autonomă. Elementele de cuplare ale ataşului la motocicletă au jocuri reciproce;

h) în faţa sau în spatele automobilului lipsesc barele de protecţie, iar în dreptul roţilor nu sînt instalate aripile de protecţie şi apărătoarele de noroi prevăzute prin construcţie;

i) lipsesc:

la autobuze, autoturisme, autocamioane şi maşinile autopropulsate – trusa medicală, stingătorul de incendiu, triunghiul de presemnalizare 14 (anexa nr. 6) sau lanterna portativă cu lumină de culoare roşie intermitentă, vesta de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă de culoare portocalie;

la autocamioanele şi autobuzele a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg – cel puţin două pene pentru asigurarea staţionării;

la motociclete cu ataş – trusa medicală, triunghiul de presemnalizare (lanterna portativă cu lumină de culoare roşie intermitentă), vesta de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă de culoare portocalie;

Notă. Trusa medicală şi stingătorul de incendiu trebuie să fie fixate în locurile indicate de producător. În cazul în care aceste locuri nu sînt prevăzute prin construcţie, trusa şi stingătorul se fixează în alt loc uşor accesibil (cu excepţia portbagajului autoturismului). În autobuze un stingător de incendiu trebuie să fie fixat în cabina conducătorului, iar celălalt în salonul pasagerilor.

j) lipsesc sau sînt defectate centurile de siguranţă şi/sau tetierele banchetelor, prevăzute prin construcţie;

k) la motocicletă, ciclomotor lipsesc arcurile de protecţie, suporturile pentru picioare, la şa – mînerul de susţinere a pasagerului, prevăzute prin construcţie;

l) la autovehiculul utilat cu sistem de alimentare cu gaze este expirat termenul de testare periodică a rezervoarelor pentru gaze sau numărul acestora nu corespunde prevederilor normelor tehnice.

 

123. În cazul în care pe parcurs au survenit defecţiuni şi autovehiculul nu corespunde condiţiilor tehnice prevăzute la punctul precedent, conducătorul acestuia este obligat să ia toate măsurile pentru înlăturarea defecţiunii, iar dacă nu este posibil – să meargă la garaj sau la punctul cel mai apropiat de reparaţie, respectînd măsurile necesare de precauţie şi condiţiile punctului 37 litera c) din prezentul Regulament.

 

124. Deplasarea ulterioară a vehiculului este interzisă în cazul în care:

a) este defectat sistemul de frînare;

b) este defectat sistemul de direcţie;

c) este defectat dispozitivul de cuplare a autotrenului;

d) nu funcţionează, pe timp de noapte, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă, farurile şi lanternele de gabarit din spate;

e) nu funcţionează dispozitivele de ştergere, de spălare şi dezaburire  a parbrizului din partea conducătorului, în condiţii de precipitaţii abundente;

f) autovehiculul prezintă  scurgeri de carburanţi.

 

125. Vehiculul se reţine, pentru a interzice exploatarea acestuia, în cazul în care:

a) nu este înmatriculat în modul stabilit;

b) numărul de identificare a şasiului, caroseriei, cadrului sau a motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare;

c) lipseşte placa cu numărul de înmatriculare sau acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare.


Lasă un răspuns


Web-Design Milimetru