Semnificatia marcajelor orizontale

anexa nr.4

A. Marcaje longitudinale

 

1.1.1 Linia îngustă continuă semnifică delimitarea:

a) fluxurilor de transport în sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase, care au două sau trei benzi pentru circulaţie;

b) benzilor pe carosabilele ce au două sau mai multe benzi pe sens, pe sectoarele de drum ce prezintă pericol;

c) locurilor pe carosabil unde intrarea este interzisă;

d) locurilor pentru staţionarea vehiculelor;

e) marginii carosabilului, pe drumurile cu două sau mai multe benzi de circulaţie pe sens, altele decît autostrăzile.

1.1.2 Linia îngustă discontinuă, la care lungimea haşurilor este de două ori mai mică decît intervalele dintre acestea, semnifică delimitarea marginii carosabilului pe drumurile care au cîte o bandă de circulaţie pe sens.

1.2 Linia lată continuă:

a) marchează marginea carosabilelor pe autostrăzi;

b) delimitează (separă) benzile rezervate vehiculelor de rută.

1.3 Linia îngustă continuă dublă separă fluxurile de transport în sensuri opuse, pe drumurile cu patru şi mai multe benzi pentru circulaţie.

1.4 Linia îngustă continuă are semnificaţia de interzicere a opririi. Poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatorul 3.31, limitîndu-i astfel zona de acţiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.5 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea:

a) separă sensurile de circulaţie în cazul în care drumul are două sau trei benzi de circulaţie;

b) delimitează benzile de circulaţie pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens.

1.6 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea, previne apropierea de marcajul 1.1.1 sau 1.11, care separă sensurile de circulaţie ori delimitează benzile de circulaţie pe sens.

1.7 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează:

a) benzile de circulaţie în limitele intersecţiilor;

b) direcţia drumului cu prioritate în limitele intersecţiei.

1.8 Linia lată discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea, separă banda de decelerare sau accelerare de banda adiacentă a carosabilului (la intersecţii, întretăierile denivelate, în zona staţiilor vehiculelor de rută etc.).

1.9 Linia îngustă discontinuă dublă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea:

a) delimitează una sau mai multe benzi pe care sensul de circulaţie poate fi inversat;

b) separă sensurile de circulaţie contrare, precum şi cele de aceeaşi direcţie, în cazul în care semafoarele reversibile funcţionează.

1.10 Linia îngustă discontinuă are semnificaţia de interzicere a staţionării. Poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatoarele 3.32.1 – 3.32.3, limitîndu-le astfel zona de acţiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.

1.11 Linia dublă formată din două linii înguste paralele, din care una este discontinuă, iar alta continuă:

a) separă fluxurile de transport în acelaşi sens sau în sensuri opuse, pe sectoarele de drum unde manevrarea este permisă numai din partea liniei discontinue;

b) determină locurile destinate întoarcerii, intrării pe teritoriile adiacente drumului şi ieşirii de pe acestea, în care deplasarea este permisă numai într-o singură direcţie.

B. Marcaje transversale

1.12 Linia de lăţime sporită continuă (linia de oprire) indică locul unde conducătorul trebuie să oprească în cazul în care este instalat indicatorul 2.2, la semnalul de interzicere al semaforului (agentului de circulaţie), precum şi la trecerea la nivel cu calea ferată.

1.13 Marcajul format din triunghiuri alăturate cu vîrfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie indică locul unde, în caz de necesitate, conducătorul trebuie să oprească pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplasează pe drumul ce urmează să fie intersectat.

1.14.1, 1.14.2 Liniile paralele cu axa carosabilului, distincte faţă de celelalte marcaje prin lăţimea lor sporită, indică trecerile nedirijate pe care pietonii trebuie să traverseze carosabilul; marcajul 1.14.2 are săgeţi direcţionale pentru sistematizarea circulaţiei pietonilor.

1.15 Liniile paralele discontinue perpendiculare axei drumului, lungimea haşurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează locul unde pista pentru biciclişti întretaie carosabilul drumului.

 

C. Alte marcaje

1.16.1 – 1.16.3 Liniile late conturate paralele sau oblice marchează spaţiile de pe drum pe care intrarea este interzisă, respectiv:

a) 1.16.1 – locurile de întrerupere a benzii de separare, spaţiile rezervate, de refugiu etc.;

b) 1.16.2 – insuliţele directoare în locurile de separare a fluxurilor de vehicule;

c) 1.16.3 – insuliţele directoare în locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule;

1.17 Linia îngustă continuă în zigzag, avînd sau nu inscripţia „BUS” ori „TAXI”, determină locul opririi în staţie a vehiculelor de rută (autobuze, troleibuze) sau locul de staţionare a taximetrelor.

1.18 Săgeţile cu fusele drepte presemnalizează direcţiile de circulaţie pe benzi, permise în intersecţie. Pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4. În cazul în care marcajul simbolizează un drum fără ieşire, acesta arată că virarea spre carosabilul apropiat este interzisă. Marcajul ce permite circulaţia spre stînga din banda extremă stîngă permite şi întoarcerea.

1.19 Săgeţile cu fusele încovoiate presemnalizează apropierea de:

a) sectorul îngustat al carosabilului, în asociere cu indicatoarele 1.18.1 – 1.18.3;

b) sectorul pe care numărul benzilor de circulaţie pe sens se reduce;

c) marcajele 1.1.1 şi 1.11 ce separă sensurile opuse de circulaţie.

1.20 Triunghiul avînd o latură paralelă cu marcajul 1.13 şi vîrful îndreptat spre vehiculele care se apropie presemnalizează apropierea de marcajul 1.13.

1.21 Inscripţia „STOP” presemnalizează apropierea de marcajul (linia de oprire) 1.12, în cazul în care acesta este în asociere cu indicatorul 2.2.

1.22 Inscripţiile cu litere şi/sau cifre indică numărul atribuit drumului (itinerarului).

1.23 Inscripţia „BUS” determină banda destinată circulaţiei vehiculelor de rută, precum şi staţiile de oprire a lor.

1.24 Inscripţia „TAXI” determină locul de staţionare destinat taximetrelor.

1.25 Simbolul „Invalid” determină locul de staţionare rezervat vehiculelor conduse de invalizi.

1.26 Inscripţia „PR” determină locul de staţionare rezervat vehiculelor poliţiei rutiere.

1.27 Inscripţia „50”. Inscripţia din conturul marcajului poate avea valori diferite care să corespundă restricţiei impuse privind viteza maximă de deplasare şi se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorului 3.27.

Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare albă.

Marcajele 1.4, 1.10, precum şi 1.17, avînd sau nu inscripţiile „BUS” ori „TAXI”, sînt de culoare galbenă.

Marcajul care substituie marcajele de bază pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectuează lucrări este de culoare portocalie.

Comportamentul faţă de cerinţele marcajelor orizontale

Este interzisă încălcarea liniilor 1.1.1 şi 1.3. (ca excepţie, linia 1.1.1 poate fi încălcată numai în cazul în care aceasta delimitează marginea din dreapta a carosabilului, pentru scoaterea vehiculului de pe carosabilul drumului în cazul opririi fortuite a acestuia).

Linia 1.1.2 poate fi încălcată pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului, în locurile în care oprirea sau staţionarea este permisă, precum şi pentru a repune în circulaţie vehiculul pe carosabilul drumului.

Linia 1.2, care delimitează marginea exterioară a carosabilului autostrăzii, se încalcă numai în caz de oprire fortuită.

Liniile 1.5 – 1.8 pot fi încălcate din ambele părţi.

În cazul în care semaforul reversibil permite circulaţia pe bandă, linia 1.9, care separă benzile de circulaţie în acelaşi sens, poate fi încălcată din ambele părţi (pentru a intra pe această bandă sau ieşi de pe ea), iar linia 1.9, care separă fluxurile de circulaţie în sensuri opuse, este interzis de a o încălca.

La apariţia semnalului galben în semaforul reversibil, conducătorii de vehicule trebuie imediat să preselecteze banda din dreapta indicată de săgeată.

În cazul în care semaforul reversibil nu funcţionează, intrarea pe banda respectivă este interzisă.

Linia 1.11 poate fi încălcată din partea liniei discontinue, precum şi din partea celei continue, dar numai în cazul revenirii la banda iniţial ocupată, ca urmare a efectuării manevrei de ocolire sau de depăşire.
Semnificatia marcajelor

Semnificatia marcajelor

Lasă un răspuns


Web-Design Milimetru