Despre

Pe siteul Semaforu mijloacele de reglementare a circulaţiei rutiere sunt elaborate în conformitate cu Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova.

Securitatea circulaţiei pe drumurile publice depinde, în mare măsură, de faptul cît de bine cunosc conducătorii de autovehicule indicatoarele şi marcajele, care, pe drept cuvînt, pot fi numite „alfabet rutier”.

Saitul Semaforu.conţine scheme sugestive (desene), referitoare la utilizarea mijloacelor pasive de reglementare a circulaţiei rutiere în anumite situaţii concrete, care vor fi utile atît conducătorilor auto, cît şi pietonilor. Pe larg sînt descrise şi mijloacele active de reglementare a circulaţiei – organizarea şi reglementarea circulaţiei rutiere cu ajutorul regulatorilor, semafoarelor ş.a. Noţiunile şi termenii corespund celor din Regulamentul circulaţiei rutiere.

Conform punctului 10, alineatul „C” al Regulamentului circulaţiei rutiere, în lucrare au fost incluse informaţii privind acordarea primului ajutor medical victimelor în cazul accidentului rutier. Ea cuprinde, de asemenea, modificările şi completările efectuate în Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobate prin Legea nr. 253-XV din 15 iunie 2001.

La elaborarea saitul Semaforu.au fost utilizate materialele din Regulamentul circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr.83-86 din 2008.

Cunoaşterea excelentă a mijloacelor de reglementare a circulaţiei rutiere va constitui o chezăşie a sporirii securităţii circulaţiei pe drumurile publice ale Republicii Moldova.

Saitul Semaforu.se adresează conducătorilor auto, cadrelor didactice, persoanelor responsabile de exploatarea mijloacelor de transport, elevilor şcolilor de şoferi şi medii de cultură generală, care studiază regulile de circulaţie. Familiarizarea cu conţinutul saitul Semaforu. va fi utilă şi pentru conducătorii de autovehicule cu experienţă.


Web-Design Milimetru