Organizarea si dirijarea circulatiei rutiere

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

15. Organizarea şi dirijarea traficului rutier se efectuează prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutieră (indicatoare rutiere, marcaje rutiere, semafoare), precum şi de către agenţii de circulaţie.

Mijloacele de semnalizare rutieră prevăzute la alineatul precedent din prezentul punct sînt menţionate în anexe, care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 

16. (1) Mijloacele de semnalizare rutieră trebuie să fie în deplină concordanţă şi în ansamblu cu prevederile prezentului Regulament.

În caz de neconcordanţă între semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, primează:

a) marcajul de semnificaţie provizorie (de culoare portocalie) în raport cu marcajul permanent;

b) indicatorul rutier de semnificaţie provizorie (pe suport mobil) în raport cu indicatorul staţionar şi/sau marcajul rutier;

c) semnalele semaforului în raport cu indicatoarele de prioritate;

d) semnalele sau indicaţiile agentului de circulaţie în raport cu semnalele semaforului, indicatoarele şi marcajele rutiere, precum şi faţă de prezentul Regulament.

(2) Se interzice montarea, demontarea, acoperirea, deteriorarea, schimbarea poziţiei, precum şi instalarea sau aplicarea din propria iniţiativă de către persoane neautorizate de poliţia rutieră a mijloacelor de semnalizare a traficului rutier.

(3) Se interzice amplasarea de panouri, afişe sau instalaţii ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu alte mijloace de semnalizare rutieră ori care reduc vizibilitatea acestora şi sînt de natură să stînjenească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, creînd astfel pericol pentru siguranţa traficului.

 

Secţiunea a 2-a

Semnalele agentului de circulaţie

(anexa nr.1)

17. Semnalele agentului de circulaţie sînt determinate de poziţia corpului şi braţelor acestuia.

(1) Agentul de circulaţie a ridicat braţul vertical (figurile 1 – 5).

Pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, acest semnal înseamnă – „atenţie, circulaţia interzisă”. Conducătorii de vehicule angajaţi deja în trecerea intersecţiei, precum şi cei care nu mai pot opri fără a recurge la frînarea bruscă, conform notei la alineatul (1) al punctului 20 din prezentul Regulament, şi pietonii aflaţi în traversarea drumului îşi pot continua deplasarea.

(2) Agentul de circulaţie a întins lateral braţul (braţele), care ulterior poate (pot) fi coborît (coborîte) în jos (figurile 6 – 12):

a) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa sau cu spatele (figurile 6 – 8) – „circulaţia interzisă”;

b) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu părţile laterale (figurile 9 – 11), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia permisă” în toate direcţiile, conform regulilor de traversare a intersecţiilor;

pentru pietoni – „circulaţia permisă” pe trecerile din faţa şi spatele agentului de circulaţie.

(3) Agentului de circulaţie a întins înainte braţul drept, iar cel stîng este întins lateral sau coborît în jos (figurile 13 – 17):

a) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu partea stîngă laterală a corpului (figura 13), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia permisă” în toate direcţiile;

pentru pietoni – „circulaţia permisă” numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;

b) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu faţa (figura 14), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia permisă” numai la dreapta;

pentru pietoni – „circulaţia interzisă”;

c) pentru participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu partea laterală dreapta (figura 15), acest semnal înseamnă:

pentru conducătorii de vehicule – „circulaţia interzisă”;

pentru pietoni – „circulaţia permisă” numai pe trecerea aflată în spatele agentului de circulaţie;

d) pentru toţi participanţii la trafic la care agentul de circulaţie este adresat cu spatele (figura 16) – „circulaţia interzisă”.

(4) Exigenţa cu privire la oprirea vehiculului în afara intersecţiei se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare, cu braţul sau cu megafonul, figura 18 (1), 18 (2). Conducătorul trebuie să oprească la locul indicat de către agentul de circulaţie.

Note. 1. Pentru atenţionarea participanţilor la trafic, în timpul executării semnalelor prevăzute la acest punct, agentul de circulaţie poate folosi fluierul.

2. Agenţii de circulaţie care adresează semnale participanţilor la trafic trebuie să fie echipaţi şi plasaţi în aşa fel încît aceste semnale să poată fi văzute şi uşor recunoscute ziua, pe timp de noapte, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă.

18. (1) La deplasarea în vehiculul poliţiei rutiere şi în cazul în care cu acesta se escortează o coloană, exigenţa privind cedarea trecerii vehiculului în cauză, precum şi coloanei escortate de el sau eliberarea benzii pe care se deplasează vehiculul cu regim prioritar de circulaţie (coloana escortată de el) de către alte vehicule, precum şi oprirea acestora, agentul de circulaţie o va impune executînd semnale prin balansarea bastonului de semnalizare în plan vertical sau prin braţul întins orizontal, scos afară prin geamul deschis al portierei (figurile 19, 20). Totodată, pot fi utilizate mijloacele speciale de semnalizare sonoră (sirena, megafonul) şi luminoasă (lumina giratorie, fulger sau cu inscripţia intermitentă „STOP POLIŢIA”), instalate pe autovehicul (figura 21).

(2) În cazul în care agentul de circulaţie se află în misiuni de serviciu de urgenţă, deplasîndu-se într-un vehicul de ocazie, acesta va executa semnale privind oprirea altor vehicule prin balansarea bastonului de semnalizare ori braţului întins orizontal, scos afară prin geamul deschis al portierei, sau va impune oprirea prin intermediul megafonului (figura 22).

Notă. Agentul de circulaţie poate executa şi alte semnale care vor fi înţelese de toţi participanţii la trafic cărora li se adresează.

Secţiunea a 3-a

Semnalele luminoase

(anexa nr.2)

19. (1) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor sînt de culoare roşie, galbenă şi verde. Aceste semnale sînt emise de lămpile semaforului în următoarea succesiune:

a) roşu, roşu şi galben (concomitent), verde, galben, cu repetarea ciclului respectiv;

b) roşu, verde, galben, cu repetarea ciclului respectiv;

(2) Semnificaţia semnalelor luminoase ale semaforului pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe toată lăţimea carosabilului în sensul de mers.

(3) Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele pot fi suspendate deasupra fiecărei benzi. În această situaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se conformeze semnificaţiei semnalului luminos corespunzător benzii pe care circulă.

 

20. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei au următoarele semnificaţii:

(1) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.

Notă. La semnalul roşu al semaforului (cu excepţia celui reversibil) vehiculele vor fi oprite înaintea liniei de oprire (indicatorului 5.73) sau înaintea trecerii marcate pentru pietoni, iar în lipsa acestora imediat înaintea semaforului. Dacă semaforul este suspendat deasupra sau plasat pe cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa liniei de oprire (indicatorului 5.73) sau a trecerii marcate pentru pietoni, vehiculele vor fi oprite în faţa intersecţiei, fără a crea obstacole pietonilor.

(2) Semnalul de culoare roşie pus în funcţiune concomitent cu semnalul galben înseamnă că timpul rezervat semnalului roşu expiră, fără ca prin aceasta să se modifice semnificaţia de interzicere a trecerii. În cazul în care timpul semnalului roşu este cronometrat, participanţii la trafic, pentru a porni la timp ca să nu stînjenească traficul, pot să se conducă de indicaţiile cronometrului.

Notă. Săgeţile conturate de culoare neagră pe fundalul de culoare roşie şi galbenă informează despre direcţiile de deplasare permise la apariţia semnalului de culoare verde.

(3) Semnalul de culoare verde permite trecerea. Semnalul verde intermitent de asemenea permite trecerea şi, totodată, informează că timpul rezervat acestui semnal expiră şi în curînd va fi pus în funcţiune semnalul galben. În cazul în care timpul semnalului verde este cronometrat, pentru a evita frînarea bruscă sau alte situaţii de urgenţă, participanţii la trafic trebuie să urmărească indicaţiile cronometrului şi din timp, înainte de a intra în intersecţie, să decidă privind continuarea deplasării sau efectuarea opririi.

Note. 1. Conducătorii de vehicule, la apariţia semnalului verde pot să înceapă deplasarea numai după ce s-au asigurat că prin aceasta nu creează obstacole vehiculelor antrenate deja în trecerea intersecţiei, indiferent de direcţia lor de mers, precum şi pietonilor care finalizează traversarea carosabilului.

2. Conducătorii de vehicule nu vor intra în intersecţie, chiar dacă semnalul verde este în funcţiune, în cazul în care situaţia rutieră în direcţia de deplasare este de aşa natură, încît nu vor putea elibera intersecţia pînă la schimbarea semnalului.

3. Săgeata de culoare neagră conturată (săgeţile conturate) pe fundalul semnalului verde informează conducătorii despre prezenţa semnalului suplimentar sau prezenţa indicatorului de sens obligatoriu corespunzător şi permite (permit) circulaţia numai în direcţia indicată (direcţiile indicate). Aceeaşi semnificaţie are semnalul de culoare verde în formă de săgeată, aplicat pe fundalul negru al semnalului suplimentar al semaforului sau săgeata (săgeţile) de pe panoul adiţional 6.23.1 – 6.23.5. Săgeata care permite circulaţia spre stînga permite şi întoarcerea.

4. Pe sectoarele de drum cu intersecţii în sistem de „undă verde”, pentru a întîlni succesiv semnalul verde, conducătorii de vehicule pot urma recomandării indicatorului 5.52.

(4) Semnalul galben avertizează că vehiculele care se apropie trebuie să fie oprite în locurile prevăzute în nota la alineatul (1) din prezentul punct, cu excepţia celor care, la apariţia semnalului, se află atît de aproape de locurile respective, încît nu mai pot fi oprite fără a recurge la frînarea bruscă.

(5) Semnalul galben intermitent permite trecerea, totodată avertizează că intersecţia sau trecerea pentru pietoni este cu circulaţia nedirijată şi prezintă pericol, impunînd conducătorilor prudenţă sporită.

Notă. Înainte de a trece de la circulaţia dirijată la circulaţia nedirijată, pentru toate direcţiile de deplasare prin intersecţie se afişează semnalul roşu.

21. În intersecţii dirijarea circulaţiei vehiculelor de rută, care se deplasează pe şine sau pe benzi special rezervate lor, poate fi efectuată separat de dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule, prin semafoare speciale avînd patru semnale luminoase de culoare albă aranjate în forma literei „T”.

Circulaţia este permisă numai în cazul în care funcţionează semnalul inferior concomitent cu unul sau mai multe din cele superioare, din care cel din stînga permite circulaţia la stînga, cel din mijloc – înainte, cel din dreapta – la dreapta. În cazul în care funcţionează numai cele superioare, circulaţia este interzisă.

 

22. În cazul în care deasupra benzii delimitate prin marcajul rutier 1.9 este suspendat un semafor cu semnale: roşu în formă de două bare încrucişate; galben în formă de săgeată înclinată spre dreapta; verde în formă de săgeată îndreptată în jos, acesta este destinat semnalizării privind inversarea temporară a sensului de circulaţie pe această bandă. Semnalul roşu interzice circulaţia, cel galben informează despre comutarea semnalului verde cu cel roşu şi obligă preselectarea benzii indicate de săgeată, cel verde permite circulaţia.

 

23. (1) Semnalele luminoase ale semaforului pentru dirijarea circulaţiei pietonilor sînt de culoare verde şi roşie, iar funcţionarea lor este corelată cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.

Semnalul verde are silueta unui pieton în mers, iar cel roşu – silueta unui pieton oprit. Aceste semafoare trebuie să fie instalate astfel încît să excludă confundarea lor cu cele care dirijează circulaţia vehiculelor.

(2) Semnalul verde permite trecerea.

În cazul în care semnalul verde începe să funcţioneze intermitent, aceasta înseamnă că timpul rezervat traversării drumului expiră.

(3) Semnalul roşu interzice trecerea.

Pietonii surprinşi în timpul traversării drumului de semnalul roşu vor finisa trecerea, iar dacă pe carosabil există refugiu, vor aştepta pe acest spaţiu semnalul verde.

 

Secţiunea a 4-a

Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

24. (1) Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferată sînt compuse din două lumini roşii amplasate la aceeaşi înălţime şi o lumină albă amplasată deasupra celor roşii.

Semnalele luminoase de culoare roşie care funcţionează intermitent alternativ interzic trecerea. Aceste semnale sînt însoţite de un semnal sonor.

Semnalul intermitent cu lumină albă permite trecerea.

(2) În cazul în care barierele se află în poziţia coborîtă sau în curs de coborîre, traversarea trecerii la nivel cu calea ferată este interzisă.

Barierele trebuie marcate cu o asociere de benzi fluorescent-reflectorizante de culoare roşie şi albă.

La trecerile pe drumurile fără iluminare artificială, barierele trebuie să fie iluminate ori pe ele să fie instalate seturi fluorescent-reflectorizante sau lanterne cu lumini roşii intermitente.

Înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată electrificată pot fi instalate porţi ce limitează gabaritele.

(3) Apropierea de o cale ferată se semnalizează prin indicatoarele de avertizare 1.1 sau 1.2, iar în imediata apropiere de trecerea fără bariere se instalează indicatoarele rutiere 1.3.1 sau 1.3.2.

În afara localităţilor, înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată, în mod succesiv, pe partea dreaptă a drumului se instalează indicatoarele rutiere 1.4.1 – 1.4.3, iar pe partea stîngă – indicatoarele 1.4.4 – 1.4.6. Indicatoarele 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 şi 1.4.6 însoţesc indicatorul 1.1 sau 1.2.

În cazul în care, la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere, cîmpul vizual este limitat, înaintea acesteia se instalează indicatorul de prioritate 2.2. La trecerile în cauză circulaţia vehiculelor poate fi dirijată de agentul de cale ferată.

 

Secţiunea a 5-a

Indicatoarele rutiere

(anexa nr.3)

25. Indicatoarele rutiere instalate pe drumurile publice se divizează în indicatoare de:

a) avertizare;

b) prioritate;

c) interzicere şi restricţie;

d) sens obligatoriu;

e) informare şi orientare;

f) panouri adiţionale.

 

26. (1) Indicatoarele de avertizare atenţionează participanţii la trafic asupra existenţei unui pericol pe drum, indicîndu-le şi natura acestuia. Deplasarea pe acest sector de drum necesită luarea măsurilor corespunzătoare situaţiei rutiere.

(2) Indicatoarele de prioritate reglementează ordinea de trecere la intersecţii sau pe sectoarele de drum unde este imposibilă trecerea simultană a două vehicule care vin din sensuri opuse.

(3) Indicatoarele de interzicere şi restricţie stabilesc ori suspendă interdicţiile sau restricţiile participanţilor la trafic.

(4) Indicatoarele de sens obligatoriu prescriu direcţiile de deplasare, permit pe unele sectoare de drum circulaţia numai anumitor participanţi, precum şi obligă să se circule cu viteza prescrisă sau mai mare.

(5) Indicatoarele de informare şi orientare stabilesc sau suspendă anumite reglementări de circulaţie, furnizează informaţii despre dislocarea localităţilor, anumitor puncte de servicii, precum şi indică conducătorilor direcţiile de urmat în intersecţii.

(6) Panourile adiţionale precizează sau limitează acţiunea indicatoarelor rutiere pe care le însoţesc.

 

27. Indicatoarele rutiere trebuie să fie lizibile şi instalate în corespundere cu normativele şi regulamentele tehnice în vigoare astfel încît să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic cărora li se adresează.

Secţiunea a 6-a

Marcajele rutiere

(anexa nr. 4)

28. Marcajele rutiere servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic şi pot fi folosite de sine stătător sau în asociere cu alte mijloace de semnalizare rutieră, a căror semnificaţie o completează, dublează sau precizează.

29. Marcajele rutiere se divizează în orizontale şi verticale (laterale).

 

30. (1) Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglementări pentru circulaţie, sînt de culoare albă, galbenă sau portocalie şi se aplică pe carosabil sau pe borduri.

(2) Marcajele rutiere verticale, formate dintr-o asociere de benzi albe şi negre, se aplică pe elementele de construcţie ale drumului (poduri, pasaje denivelate, pilonii viaductelor, parapete, stîlpi, precum şi pe alte obiecte aflate pe platforma drumului şi care prezintă pericol pentru circulaţia rutieră), prevenind ciocnirea cu acestea, facilitînd orientarea vizuală a conducătorilor.

Secţiunea a 7-a

Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum

(anexa nr. 5)

31. Mijloacele de semnalizare a lucrărilor pe drum se instalează în conformitate cu normativele şi regulamentele în vigoare şi trebuie să garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum în reparaţie sau pe cel de ocolire. Nici o lucrare nu va începe decît după ce a fost coordonată cu poliţia rutieră, administratorul drumului şi s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru, potrivit naturii şi duratei sale.

Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere, panouri, bariere, lumini „fulger”, conuri sau alte mijloace speciale.

Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare, interzicere şi restricţie, precum şi cele de orientare, utilizate pentru semnalizarea lucrărilor pe drum, trebuie să aibă fundal de culoare galbenă.

În cazul în care situaţia o impune, circulaţia va fi dirijată de către persoanele care efectuează aceste lucrări pe drum. Persoanele respective trebuie să fie echipate cu veste de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizante, de culoare portocalie, cu brasardă roşie şi baston de semnalizare.

Dacă mijloacele de semnalizare nu sînt fluorescent-reflectorizante, ele vor fi însoţite, pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, de lumini continue sau intermitente de culoare roşie sau portocalie.

Pe durata executării lucrărilor se va întreţine semnalizarea stabilită, iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei şi restabilirea semnalizării iniţiale sau, după caz, ea se va modifica potrivit noilor condiţii de circulaţie.

Persoana care execută lucrări de orice natură pe drum trebuie să poarte vestă de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizantă de culoare portocalie.

Suspendarea circulaţiei ori instituirea restricţiilor în vederea executării lucrărilor pe drum, precum şi modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectuează cu acordul poliţiei rutiere.

Secţiunea a 8-a

Semnalele conducătorilor de vehicule şi folosirea dispozitivelor

de iluminare exterioară, semnalizare luminoasă şi sonoră

32. (1) Pentru prevenirea oricărui pericol şi pentru a nu stînjeni traficul, conducătorii de vehicule trebuie să semnalizeze cu ajutorul semnalizatoarelor de direcţie sau cu braţul, al semnalizatorului sonor, prin comutarea luminii în faruri, prin punerea în funcţiune a luminii de întîlnire pe timp de zi sau prin punerea în funcţiune a avertizorului de avarie.

Semnalizarea cu mijloacele menţionate nu le acordă prioritate şi nu-i scuteşte pe conducătorii de vehicule de obligaţia luării tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentului în traficul rutier.

(2) Conducătorul de vehicul trebuie să semnalizeze corespunzător cu semnalizatoarele de direcţie, iar în cazul în care acestea lipsesc sau sînt defectate – cu braţul, înainte:

a) de a pune în mişcare vehiculul;

b) de a efectua manevra (preselectare a benzii, virare, întoarcere);

c) de a se opri.

(3) Semnalizarea cu semnalizatorul de direcţie sau cu braţul trebuie efectuată din timp, înaintea manevrei, şi întreruptă imediat după efectuarea ei. În cazul în care semnalul este executat cu braţul, pentru înlesnirea manevrei, acesta poate fi întrerupt prealabil manevrei.

Note. 1. Semnalul dat cu braţul stîng întins lateral sau cu braţul drept întins lateral şi de la cot ridicat vertical înseamnă că conducătorul acestui vehicul are intenţia de a schimba direcţia de mers spre stînga sau de a întoarce.

2. Semnalul dat cu braţul drept întins lateral sau cu braţul stîng întins lateral şi de la cot ridicat vertical înseamnă că conducătorul acestui vehicul are intenţia de a schimba direcţia de mers spre dreapta.

3. Semnalul dat cu braţul stîng sau drept ridicat vertical înseamnă reducerea vitezei sau oprire.

(4) Presemnalizarea oricărei manevre se va efectua ulterior asigurării că prin această manevră nu se vor crea obstacole altor participanţi la trafic.

(5) Semnalul nu trebuie executat dacă poate induce în eroare alţi participanţi la trafic.

 

33. (1) Semnalizatorul sonor (claxonul) poate fi utilizat numai în cazul prevenirii unui accident în traficul rutier, iar în afara localităţilor – şi pentru atenţionarea conducătorului de vehicul ce urmează să fie depăşit.

(2) Semnalul sonor trebuie să fie de scurtă durată şi efectuat la o distanţă care ar evita surprinderea celor atenţionaţi, pentru a nu-i determina să efectueze manevre ce pot pune în pericol siguranţa traficului.

 

34. (1) Pe timp de noapte, în condiţii de vizibilitate redusă şi în tuneluri, la autovehiculele şi remorcile în mişcare dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoasă trebuie puse în funcţiune astfel:

a) la autovehicule, în funcţie de iluminarea drumului, lanternele de gabarit, lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;

b) la remorci – lanternele de gabarit.

(2) Lumina de drum a farurilor trebuie comutată cu lumina de întîlnire:

a) în cazul deplasării pe drumul suficient iluminat;

b) în scopul evitării orbirii la trecerea în sensuri opuse la o distanţă de cel puţin 150 m sau chiar la o distanţă mai mare, în cazul în care conducătorul vehiculului ce vine din sens opus necesită aceasta avertizînd prin comutarea luminii farurilor, precum şi în cazul deplasării la o distanţă mică faţă de vehiculul precedent.

În cazul în care conducătorul de vehicul intenţionează să depăşească, cu condiţia că prin aceasta nu vor fi orbiţi conducătorii de vehicule care vin din sens opus, pe un timp de scurtă durată poate fi folosită lumina de drum a farurilor.

În caz de orbire, conducătorul de vehicul trebuie să pună în funcţiune avertizorul de avarie şi, neschimbînd banda de circulaţie, să reducă viteza şi să oprească.

(3) Pentru atenţionarea altor participanţi la trafic şi semnalizarea vehiculelor în cazul deplasării pe timp de zi, trebuie pusă în funcţiune în faruri lumina de întîlnire de către conducătorii:

a) motocicletelor şi ciclomotoarelor;

b) vehiculelor de instruire;

c) vehiculelor conduse de începători;

d) microbuzelor şi autobuzelor care transportă grupuri de copii;

e) vehiculelor care fac parte dintr-o coloană organizată;

f) autovehiculelor care tractează alte autovehicule (la autovehiculele tractate trebuie să fie pus în funcţiune avertizorul de avarie, iar în cazul în care acesta nu funcţionează sau lipseşte, în spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare);

g) autovehiculelor care transportă încărcături periculoase, de mare greutate sau gabarit voluminos;

h) vehiculelor de rută în cazul deplasării pe banda semnalizată prin indicatorul 5.43 şi/sau marcajul 1.2 litera b), în întîmpinarea fluxului principal de vehicule;

i) tuturor vehiculelor – în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv.

(4) Pe timp de noapte, pe sectoarele de drum neiluminate sau în condiţii de vizibilitate redusă, prezenţa autovehiculelor oprite sau staţionate pe drumul public trebuie semnalizată prin punerea în funcţiune a lanternelor de poziţie. În cazul în care acestea sînt defectate, vehiculele trebuie scoase în afara drumului, iar dacă aceasta nu este posibil, prezenţa lor trebuie să fie semnalizată prin punerea în funcţiune a avertizorului de avarie sau prin instalarea triunghiului de presemnalizare (conform notei la punctul 37 al prezentului Regulament).

În caz de ceaţă densă, ninsoare abundentă, ploaie torenţială sau în alte condiţii similare, la autovehicule trebuie pusă în funcţiune lumina de întîlnire a farurilor sau farurile anticeaţă.

(5) Farurile anticeaţă pot fi utilizate:

a) în condiţii de vizibilitate redusă – separat, precum şi cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;

b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor;

c) în cazurile prevăzute la alineatul (3) al prezentului punct – în locul luminii de întîlnire a farurilor.

(6) Lanternele posterioare anticeaţă pot fi utilizate numai în condiţii de vizibilitate redusă.

Este interzisă conectarea lanternelor posterioare anticeaţă la semnalul de oprire.

(7) Farul proiector şi farul căutător pot fi utilizate:

a) în afara localităţilor – numai în lipsa vehiculelor din sens opus;

b) în localităţi – de către conducătorii vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie aflaţi în misiuni urgente de serviciu.

 

35. Semnul distinctiv „Autotren” trebuie să fie pus în funcţiune la deplasarea acestuia, precum şi în timpul opririi sau staţionării lui pe timp de noapte ori în condiţii de vizibilitate redusă.

 

36. Autovehiculul destinat instruirii în conducere trebuie să fie semnalizat prin semnul distinctiv 10 (anexa nr.6 la prezentul Regulament) şi echipat cu o casetă în formă de triunghi cu lumină albă, avînd conturul de culoare roşie şi inscripţia „Ş” de culoare neagră. Lumina în casetă trebuie să fie conectată în cazul deplasării pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă.

37. Pe lîngă cazurile menţionate, avertizorul de avarie trebuie pus în funcţiune:

a) în cazul accidentului în traficul rutier;

b) cînd vehiculul a fost oprit fortuit, constituind un obstacol pentru ceilalţi participanţi la trafic;

c) în cazul îmbarcării şi debarcării copiilor din vehiculul semnalizat prin semnul distinctiv 5 „Copii” (anexa nr. 6);

d) cînd este necesară semnalizarea celorlalţi participanţi la trafic despre un pericol iminent.

Notă. În cazul în care vehiculul nu este echipat cu avertizor de avarie sau acesta este defectat, conducătorul trebuie să semnalizeze prin amplasarea triunghiului de presemnalizare (lanternei portative cu lumină roşie intermitentă) în spatele vehiculului ori, după caz, în faţa acestuia pe aceeaşi bandă, la o distanţă de cel puţin 30 m, astfel încît să poată fi văzut de la o distanţă suficientă de conducătorii vehiculelor care se apropie. În localităţi, în cazul circulaţiei intense, triunghiul de presemnalizare poate fi amplasat la o distanţă mai mică, astfel încît să poată fi observat de conducătorii de vehicule care se apropie.

38. Este interzisă montarea la autovehicule şi remorci a altor dispozitive de semnalizare luminoasă şi sonoră decît cele prevăzute prin construcţie (cu excepţia cazurilor indicate la notele la alineatul (3) al punctului 122 din prezentul Regulament).

Notă. Autovehiculele cu regim prioritar de circulaţie (ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, cele destinate stingerii incendiilor, ambulanţele, serviciilor bancare, poştei speciale), precum şi cele destinate întreţinerii şi reparării drumurilor, care transportă încărcături cu gabarit voluminos etc., trebuie să fie echipate, respectiv, cu lumini giratorii de culoare albastră, roşie, verde sau portocalie şi semnale sonore speciale, în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare şi cu acordul Direcţiei poliţiei rutiere.
Organizarea si dirijarea circulatiei rutiere
Organizarea si dirijarea circulatiei rutiereOrganizarea si dirijarea circulatiei rutiereOrganizarea si dirijarea circulatiei rutiereOrganizarea si dirijarea circulatiei rutiere


Lasă un răspuns


Web-Design Milimetru