Indicatoare de avertizare

anexa nr. 3

1.1 „Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere”.

1.2 „Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere”.

1.3.1 „Cale ferată fără bariere cu o singură linie”.

1.3.2 „Cale ferată fără bariere cu două sau mai multe linii”.

1.4.1 – 1.4.6 „Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferată în afara localităţilor”.

1.5 „Trecere la nivel cu liniile de tramvai”.

1.6 „Intersecţie a drumurilor de semnificaţie echivalentă”.

1.7.1 – 1.7.3 „Intersecţie cu un drum fără prioritate”.

1.8 „Intersecţie cu sens giratoriu”.

1.9 „Semafor” – intersecţie, trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circulaţia este dirijată de un semafor.

1.10 „Pod basculant sau bac de transbordare”.

1.11 „Ieşire spre chei”.

1.12.1, 1.12.2 „Curbă periculoasă” – cotitură periculoasă a drumului cu rază mică sau cîmp vizual limitat.

1.13.1, 1.13.2 „Curbe periculoase”, respectiv: prima la dreapta; prima la stînga.

1.14.1, 1.14.2 – respectiv: „Pantă cu declivitate mare”; „Rampă cu declivitate mare”.

1.15 „Drum lunecos” – sector de drum cu pericol de alunecare sporită a carosabilului.

1.16.1 „Drum cu denivelări” – sector de drum deteriorat (gropi, deformări ale carosabilului etc.).

1.16.2 „Denivelare artificială” – sector de drum pe care, pentru impunerea vitezei reduse de deplasare, este aplicată pe suprafaţa carosabilului o denivelare (denivelări).

1.17 „Împroşcare cu pietriş” – sector de drum cu pericol de împroşcare cu pietriş sau prund de sub roţile vehiculelor.

1.18.1 – 1.18.3 „Drum îngustat”, respectiv: 1.18.1 – îngustat din ambele părţi, 1.18.2 – îngustat din partea dreaptă, 1.18.3 – îngustat din partea stîngă.

1.19 „Circulaţie în dublu sens” – sector de drum cu circulaţie în ambele sensuri.

1.20 „Trecere pentru pietoni” – porţiunea drumului destinată pentru traversarea carosabilului de către pietoni, semnalizată ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.50.1, 5.50.2 şi/sau prin aplicarea marcajului rutier 1.14.1, 1.14.2.

1.21 „Copii” sector de drum în apropierea şcolilor, instituţiilor preşcolare etc., unde persistă pericolul apariţiei copiilor pe carosabil.

1.22 „Biciclişti” – locul intersectării cu pista pentru biciclişti în afara intersecţiei.

1.23 „Lucrări pe drum”.

1.24.1, 1.24.2 „Animale” – sector de drum pe care este posibilă apariţia animalelor.

1.25.1, 1.25.2 „Căderi de pietre” – sector de drum pe care sînt posibile avalanşe, alunecări de teren sau căderi de pietre, respectiv: 1.25.1 – din partea stîngă, 1.25.2 –  din partea dreaptă.

1.26 „Vînt lateral” – sector de drum care trece pe un rambleu înalt, pod, viaduct, de-a lungul unor maluri abrupte etc., pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate.

1.27 „Aerodrom” – sector de drum deasupra căruia zboară la înălţime mică aparate de zbor (avioane, elicoptere).

1.28 „Tunel” – construcţie artificială neiluminată sau cu vizibilitatea limitată a portalului de intrare.

1.29 „Drum aglomerat” – sector de drum pe care persistă ambuteiaje în trafic.

1.30 „Alte pericole” – sector de drum pe care există vreun pericol dintre cele neprevăzute prin alte indicatoare de avertizare.

1.31 „Accident” – apariţia pe drum a unui obstacol sau a unei situaţii (accident în traficul rutier) de natură să facă trecerea dificilă sau chiar imposibilă.

1.32.1, 1.32.2 „Direcţia curbei periculoase” – direcţia de urmat într-o curbă semnalizată prin indicatoarele 1.12.1 – 1.13.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.

1.33 „Direcţia curbelor periculoase la stînga şi la dreapta” – direcţie de urmat într-o intersecţie cu configuraţia literei „T”, la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.

 1.34.1, 1.34.2 „Curbă deosebit de periculoasă”

 

Particularităţi de utilizare a indicatoarelor de avertizare

 

Distanţa de la locul instalării indicatoarelor de avertizare pînă la începutul sectorului de drum periculos este în funcţie, în special, de limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare pe drumurile publice. Indicatoarele rutiere de avertizare, cu excepţia indicatoarelor 1.3.1 – 1.4.6 şi 1.32.1 – 1.34.2, pe sectoarele de drum pe care limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare depăşeşte 50 km/h, atît în afara localităţilor, cît şi în localităţi, se instalează la o distanţă de 150-300 m, pe alte sectoare de drum în localităţi – o distanţă de 50-100 m. În caz de necesitate, indicatoarele pot fi instalate la o altă distanţă decît cea menţionată, utilizîndu-se în aceste cazuri panoul adiţional 6.1.1.

Indicatoarele 1.3.1, 1.3.2 se instalează imediat înaintea trecerii la nivel cu calea ferată.

Indicatoarele 1.4.1 – 1.4.3 se instalează pe partea dreaptă a drumului, iar 1.4.4 – 1.4.6 – pe stînga; indicatoarele 1.4.1 şi 1.4.4 – sub primul indicator 1.1 sau 1.2, iar 1.4.3 şi 1.4.6 – sub al doilea indicator 1.1 sau 1.2, în direcţia de mers; indicatoarele 1.4.2 şi 1.4.5 – independent, pe un spaţiu egal între primul şi al doilea indicatoare, respectiv 1.1 sau 1.2.

Simbolul încrucişării sau joncţiunii din diagrama indicatoarelor 1.7.1 – 1.7.3 trebuie să corespundă configuraţiei reale a intersecţiei.

Indicatorul 1.9 se instalează în locurile în care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de către participanţii la trafic.

În cazul în care panta şi rampa urmează consecutiv una după alta, indicatoarele 1.14.1, 1.14.2 pot fi instalate imediat înaintea acestora fără de panoul 6.1.1.

Indicatorul 1.19 se instalează pe drumurile (carosabilele) cu sens unic înaintea sectoarelor de drum (carosabile) cu circulaţia dublu sens.

În timpul lucrărilor de scurtă durată, indicatorul 1.23 poate fi instalat fără panoul 6.1.1, la o distanţă de 10-15 m înaintea locului sau sectorului de drum pe care se efectuează lucrări.

În afara localităţilor, indicatoarele 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.21 şi 1.23 se repetă. Următorul indicator se instalează la o distanţă nu mai mică de 50 m faţă de începutul sectorului de drum periculos.

Indicatoarele 1.21 şi 1.23 se repetă şi în localităţi, fiind instalate imediat înaintea sectorului de drum cu pericol.

Indicatoarele 1.34.1, 1.34.2 se instalează succesiv pe întreaga lungime, pe partea exterioară a curbei deosebit de periculoase, la o distanţă între ele de 20 –50 m.
Indicatoare de avertizare
Indicatoare de avertizare


Lasă un răspuns


Web-Design Milimetru