Indicatoare de informare si orientare

a) De informare

5.1 „Limite generale de viteză” – furnizează informaţie cu privire la limitele vitezei de circulaţie în localităţi, în afara lor, precum şi pe drumurile pentru automobile. Indicatorul se instalează la intrare în ţară.

5.2 „Autostradă” – indică reglementări speciale prevăzute de prezentul Regulament pentru circulaţia pe acest drum.

5.3 „Sfîrşit de autostradă”.

5.4 „Drum pentru automobile” – drum destinat numai circulaţiei automobilelor, autobuzelor şi motocicletelor.

5.5 „Sfîrşitul drumului pentru automobile”.

5.6, 5.7 „Staţie pentru vehiculele de rută” – indică locul de oprire a vehiculelor de rută, respectiv, pentru autobuze, troleibuze şi tramvai.

5.8 „Staţie de taxi”.

5.9 „Închirieri de automobile”.

5.10 „Gară auto”.

5.11 „Gară de trenuri”.

5.12 „Port”.

5.13 „Punct de asistenţă medicală”.

5.14 „Spital”.

5.15 „Staţie de alimentare cu combustibil”.

5.16.1 „Autoservice”.

5.16.2 „Staţie de testare tehnică”.

5.17 „Cîntar autovehicule”.

5.18 „Spălătorie”.

5.19 „Telefon”.

5.20 „Restaurant”

5.21 „Centru comercial”

5.22 „Apă potabilă”.

5.23 „Hotel sau motel”.

5.24 „Obiectiv turistic”.

5.25 „Camping”.

5.26 „Loc pentru popas”.

5.27 „Poşta”.

5.28 „Poliţia”.

5.29 „Poliţia rutieră”

5.30 „Atenţie, radar”

5.31 „Veceu”.

5.32 „Plajă sau piscină”.

5.33 „Punct de informare turistică”.

5.34 „Drum cu sens unic” – drum sau carosabil pe care circulaţia vehiculelor, pe toată lăţimea, este permisă numai într-o singură direcţie.

5.35 „Sfîrşitul drumului cu sens unic”.

5.36 „Intrare pe drumul cu sens unic” – intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circulaţia vehiculelor este permisă numai în direcţia indicată de săgeată.

Dacă prin indicatoarele şi/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restricţii, indiferent de direcţia de circulaţie pe drumul cu sens unic, în limitele intersecţiei este permisă întoarcerea.

5.37.1, 5.37.2 „Direcţiile de deplasare pe benzi” şi modificaţiile lor – determină numărul benzilor şi direcţiile permise pentru deplasare prin intersecţie pe fiecare dintre acestea.

5.38.1 – 5.38.4 „Direcţia de deplasare pe bandă”.

Indicatoarele 5.37.2, 5.38.1 şi variantele acestora, care permit virajul la stînga din banda extremă stîngă, permit şi întoarcerea.

Indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4 se repetă, primul se amplasează la o distanţă de 50-150 m faţă de intersecţie. Acţiunea indicatoarelor 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4, plasate înaintea intersecţiei, se extinde pe întreaga intersecţie, dacă indicatoare suplimentare 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4, plasate în intersecţie, nu indică alte direcţii de deplasare decît cele de pînă la intersecţie.

5.39.1 – 5.39.3 „Bandă suplimentară” respectiv, începutul benzii de deceleraţie sau al benzii suplimentare de circulaţie în rampă. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.39.2 este aplicat indicatorul 4.7, conducătorul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicată trebuie să preselecteze banda suplimentară de deplasare în rampă.

Indicatorul 5.39.3 determină începutul sectorului benzii din mijloc destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectuează virarea la stînga ori întoarcerea.

5.40.1, 5.40.2 „Sfîrşitul benzii” – respectiv, indicatorul 5.40.1 indică sfîrşitul benzii suplimentare de circulaţie în rampă sau a celei de accelerare, iar indicatorul 5.40.2 – sfîrşitul sectorului de bandă destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi.

5.41.1 – 5.41.3 „Direcţiile de deplasare pe benzi” – determină direcţiile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.41.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circulaţia anumitor vehicule, acestea nu vor circula pe banda respectivă.

5.42 „Bandă rezervată vehiculelor de rută” – bandă destinată exclusiv circulaţiei vehiculelor de rută, care se deplasează în aceeaşi direcţie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreaptă a drumului. În cazul în care această bandă este rezervată la marginea dreaptă a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitată prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectuează manevra de virare la dreapta pentru a ieşi de pe acest drum trebuie să preselecteze această bandă. Astfel trebuie să procedeze şi vehiculele care intră cu viraj la dreapta pe acest drum. Această bandă, în locurile de delimitare prin linia discontinuă, poate fi utilizată şi pentru a opri pe ea, în scopul de a lua sau lăsa pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rută.

5.43 „Drum cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – drumul pe care vehiculele de rută circulă pe banda special rezervată lor, în sensul opus de circulaţie. Circulaţia, precum şi oprirea altor vehicule pe această bandă sînt interzise.

5.44 „Sfîrşitul drumului cu bandă rezervată vehiculelor de rută”.

5.45.1, 5.45.2 „Intrare pe drumul cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – respectiv: spre dreapta; spre stînga.

5.46 „Loc de întoarcere” – determină locul unde este permisă întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.47 „Zonă de întoarcere” – determină limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.

5.48.1 „Parcare ” – semnalizează parcarea terestră.

5.48.2 „Parcare rezervată”– semnalizează locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce aparţin întreprinderii sau organizaţiei respective, precum şi angajaţilor acesteia.

5.48.3 „Parcare subterană sau terestră etajată” – semnalizează parcarea subterană sau terestră etajată.

5.49 „Denivelare artificială” – indicatorul trebuie să fie amplasat imediat înaintea fiecărei denivelări de acest gen.

5.50.1, 5.50.2 „Trecere pentru pietoni” – în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatorul 5.50.1 se instalează în sensul de mers pe partea dreaptă a drumului, pe marginea cea mai apropiată a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 – pe partea stîngă a drumului, pe marginea cea mai îndepărtată a trecerii.

5.51.1 – 5.51.4 „Trecere denivelată pentru pietoni” – respectiv subterană sau deasupra drumului.

5.52 „Viteză recomandată” – viteza de deplasare recomandată pe sectorul de drum în cauză. Indicatorul îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie. Devierea de la viteza recomandată nu se consideră încălcare a prezentului Regulament.

5.53.1 – 5.53.3 „ Drum fără ieşire” .

5.54 „Zonă rezidenţială” – indică începutul teritoriului din localitate unde circulaţia se efectuează conform exigenţelor secţiunii a 11-a din capitolul IV al prezentului Regulament.

5.55 „Sfirşitul zonei rezidenţiale”.

5.56.1 „Zonă cu viteză maximă limitată”.

5.56.2 „Sfirşitul zonei cu viteză maximă limitată”.

5.57.1 „Zonă pietonală”.

5.57.2 „Sfîrşitul zonei pietonale”.

 

b) De orientare

5.58.1 – 5.58.4 „Presemnalizarea direcţiilor de deplasare”. În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc.

În partea inferioară a indicatoarelor 5.58.2 – 5.58.4 se indică distanţa de la locul instalării acestora pînă la intersecţie sau începutul benzii de decelerare.

5.59 „Schema de ocolire” – indică direcţia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea cărora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 – 3.18.

5.60 „Traseul de urmat pentru schimbarea direcţiei de mers” – determină traseul de deplasare în intersecţie, în cazul în care există anumite restricţii de manevrare, sau direcţiile permise de deplasare într-o intersecţie complexă.

5.61.1, 5.61.2 „Direcţiile de deplasare spre anumite localităţi sau obiective”.

Fundalul de culoare albastră al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59 şi 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc că, la ieşirea din localitate, deplasarea spre localităţile sau obiectivele menţionate pe indicator se va efectua pe drumul naţional; fundalul de culoare albă determină că obiectivul (obiectivele) se află în localitatea respectivă. Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului 5.58.3, arată că obiectivul menţionat se află în afara localităţii.

5.62 „Distanţele pînă la localităţile indicate” – informează despre distanţa în kilometri pînă la localităţile dislocate pe itinerar.

5.63.1 „Intrare în localitate” – denumirea şi începutul localităţii în care intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi.

5.63.2 „Ansamblu continuu de imobile” – începutul construcţiilor de imobile ale localităţii.

5.63.3 „Sfirşitul ansamblului continuu de imobile” – sfirşitul construcţiilor de imobile ale localităţii.

5.64 „Ieşire din localitate”.

5.65 „Intrare în localitate” – denumirea şi începutul localităţii în care pe drumul în cauză nu intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi.

5.66 „Ieşire din localitate”.

5.67 „Denumirea rîului sau altui obiectiv”.

5.68 „Denumirea străzii”.

5.69 „Direcţia spre stradă”.

5.70 „Indicator kilometric” – distanţa în kilometri pînă la începutul sau sfîrşitul drumului.

5.71.1 – 5.71.5 „Numărul itinerarului” – indicatoarele 5.71.1 şi 5.71.2 arată numărul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnifică numărul drumului european, iar 5.71.3 – 5.71.5 – numărul şi direcţia drumului.

5.72.1 – 5.72.3 „Direcţiile de circulaţie recomandate pentru autocamioane” – indică direcţia recomandată pentru circulaţie autocamioanelor şi maşinilor autopropulsate, în cazul în care în intersecţie deplasarea lor, într-o direcţie oarecare, este interzisă.

5.73 „Loc de oprire” – indică locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circulaţie.

5.74Avertizare, interzicere sau restricţie pe un drum lateral”.

5.75 „Circulaţie reversibilă” – informează despre prezenţa uneia sau mai multor benzi de circulaţie, pe sectorul în cauză de drum, pe care direcţia de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse.

5.76 „Sfîrşit de circulaţie reversibilă”.

5.77 „Intrare pe drumul cu circulaţie reversibilă”.

5.78.1 – 5.78.3 „Bornă kilometrică”. Borna 5.78.1 semnalizează drumurile publice naţionale de semnificaţie magistrală, borna 5.78.2 – drumurile publice naţionale de semnificaţie republicană, iar borna 5.78.3 – drumurile publice locale. Pe partea laterală a bornei orientată spre drum se înscrie emblema specifică a categoriei drumului. Pe partea frontală: pe capătul de formă semicirculară se înscrie numărul ce reprezintă poziţia kilometrică; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principală (oraş, municipiu sau nod rutier), care urmează pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al localităţii; prima localitate de pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiată este şi localitatea principală, se înscrie numai denumirea acesteia cu distanţa respectivă. Pe sectoarele de drum în traversarea localităţilor, între indicatoarele de început şi sfîrşit de localitate, se înscrie doar denumirea localităţii.
Indicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientareIndicatoare de informare si orientare


Lasă un răspuns


Web-Design Milimetru