Indicatoare de sens obligatoriu

4.1.1 – 4.1.6 „Direcţie obligatorie de deplasare”, respectiv: 4.1.1 – înainte; 4.1.2 – la dreapta; 4.1.3 – la stînga; 4.1.4 – înainte sau la dreapta; 4.1.5 – înainte sau la stînga; 4.1.6 – la dreapta sau la stînga.

Indicatoarele 4.1.3, 4.1.5 şi 4.1.6 permit şi întoarcerea.

Configuraţia săgeţilor pe fundalul indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 trebuie să corespundă configuraţiei şi direcţiilor reale de deplasare prin intersecţia respectivă.

Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 nu se extinde asupra vehiculelor de rută.

Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 se extinde asupra carosabilului înaintea căruia este instalat indicatorul.

Indicatorul 4.1.1, instalat la începutul sectorului de drum, îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie, permiţînd virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului.

4.2.1 – 4.2.3 „Direcţie obligatorie de ocolire a obstacolului”, respectiv: 4.2.1 – pe dreapta; 4.2.2 – pe stînga; 4.2.3 – pe dreapta sau pe stînga.

4.3 „Sens giratoriu” – circulaţie permisă numai în direcţia indicată pe indicator.

 

4.4 „Circulaţie pentru autoturisme” – este permisă circulaţia motocicletelor, autoturismelor, autobuzelor, vehiculelor de rută, precum şi autocamioanelor a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg. Indicatorul permite circulaţia şi altor vehicule decît cele indicate, care prestează servicii instituţiilor dislocate în zona semnalizată, cetăţenilor care locuiesc ori lucrează în zona respectivă sau vehiculelor care aparţin acestor instituţii ori cetăţeni. În aceste cazuri vehiculele trebuie să intre în zona semnalizată şi să iasă din această zonă la intersecţia cea mai apropiată de locul destinat.

4.5 „Pistă pentru biciclişti” – circulaţia este permisă numai bicicletelor şi ciclomotoarelor. În cazul în care lipsesc trotuarele sau pistele pentru pietoni, este permisă şi circulaţia pietonilor.

4.6 „Pistă pentru pietoni” – circulaţia este permisă numai pietonilor.

4.7 „Limită minimă de viteză” – se permite circulaţia cu viteza menţionată pe indicator sau mai mare, cu condiţia că nu se depăşesc limitele prevăzute în punctul 47 al prezentului Regulament.

4.8 „Sfîrşitul zonei de limită minimă a vitezei”.

4.9 „Lanţuri antiderapante obligatorii” – în caz de zăpadă sau polei, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat acest indicator, deplasarea vehiculului este permisă numai dacă toate roţile ale acestuia sînt cu anvelope de iarnă sau cel puţin două dintre roţile motoare ale acestuia sînt echipate cu lanţuri antiderapante.

4.10 „Sfîrşitul obligaţiei de a folosi lanţuri antiderapante”.
Indicatoare de interzicere si restrictie,Indicatoare de sens obligatoriu


Lasă un răspuns


Web-Design Milimetru