Obligatii pentru proprietarii de vehicule si pentru persoanele responsabile de exploatarea-vehiculelor drumurilor publice trecerilor la nivel cu calea ferata si altor constructii rutiere

126. (1) Persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor sînt obligate:

a) să nu admită la conducerea vehiculelor persoane care nu posedă permis de conducere de categoria (subcategoria) respectivă, nu au fost supuse testului psihofiziologic şi medical, sînt în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor sau a altor substanţe contraindicate conducerii, se află sub influenţa preparatelor medicamentoase care cauzează reducerea reacţiei, sînt bolnave, traumatizate sau se află într-o stare avansată de oboseală de natură să le afecteze capacitatea de conducere;

b) să nu admită în circulaţie vehiculele a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice şi ecologice, precum şi cele care nu sînt înmatriculate sau nu au fost supuse controlului tehnic de stat;

c) să ia măsuri de interzicere a circulaţiei maşinilor autopropulsate cu şenile pe drumurile modernizate.

(2) Conducătorilor staţiilor de prestări servicii auto şi ai altor instituţii de depanare a autovehiculelor, indiferent de forma de proprietate, precum şi persoanelor fizice care prestează astfel de servicii li se interzice efectuarea lucrărilor de depanare a vehiculelor deteriorate în accidente în traficul rutier, în cazul în care posesorul vehiculului nu posedă certificatul cu privire la înregistrarea accidentului, eliberat în modul stabilit de către poliţia rutieră.

(3) Proprietarii de vehicule, care le transmit în folosinţă oneroasă sau gratuită altor persoane, sînt obligaţi să înregistreze în Registrul de stat al transporturilor transmiterea vehiculelor şi să asigure primirea de către uzufructuarii temporari a certificatelor de înmatriculare, eliberate pe numele acestora.

 

127. (1) Persoanele responsabile de amenajarea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor publice, trecerilor la nivel cu calea ferată şi altor construcţii rutiere sînt obligate:

a) să menţină aceste construcţii în condiţii care ar garanta securitatea traficului rutier;

b) să ia la timp măsuri pentru înlăturarea obstacolelor de natură să pericliteze siguranţa traficului rutier sau pentru semnalizarea lor, dacă înlăturarea imediată a acestora este imposibilă;

c) să reducă intensitatea sau chiar să interzică circulaţia pe sectoarele de drum, în cazurile în care deplasarea pe acestea prezintă pericol pentru traficul rutier.

(2) Persoanele responsabile de organizarea şi dirijarea traficului rutier sînt obligate:

a) să instaleze, cu avizul poliţiei rutiere, mijloacele necesare de semnalizare rutieră şi să le menţină în stare tehnică de funcţionare;

b) să stabilească, la sesizarea poliţiei rutiere, pe sectoarele de drum aflate în administrare, în zonele cu risc sporit de accidentare restricţii de viteză, să ia măsuri privind amenajarea, impunerea anumitor reglementări de trafic etc.;

c) să asigure în permanenţă funcţionarea adecvată a obiectelor semaforice. În procesul de trecere de la circulaţia dirijată la circulaţia nedirijată (trecerea semafoarelor la regimul galben intermitent de funcţionare), să impună în ciclul semaforic al obiectelor semaforice afişarea semnalului roşu pentru toate direcţiile de deplasare prin intersecţie.

 

128. (1) Persoanele responsabile de executarea lucrărilor pe drum sînt obligate să garanteze siguranţa traficului rutier în locurile de efectuare a acestor lucrări. Aceste locuri (zone), precum şi maşinile destinate lucrărilor pe drum în timpul staţionării, materialele şi alte elemente de construcţii trebuie să fie semnalizate în conformitate cu punctul 31 al prezentului Regulament, în cazul în care acestea nu pot fi scoase în afara drumului.

(2) După finalizarea lucrărilor de construcţie sau reparaţie, persoana responsabilă pentru executarea lor este obligată să înlăture imediat toate obstacolele create prin aceste lucrări şi să readucă drumul la starea ce asigură securitatea circulaţiei vehiculelor şi a pietonilor.

 

129. Persoanele responsabile respective sînt obligate să coordoneze, în modul stabilit, cu poliţia rutieră:

a) stabilirea itinerarelor de circulaţie şi dislocarea staţiilor pentru vehiculele de rută;

b) amplasarea panourilor publicitare, precum şi construcţia diverselor obiecte în apropierea nemijlocită a drumurilor;

c) instalarea sau aplicarea pe drumurile publice a mijloacelor de semnalizare rutieră;

d) reutilarea vehiculelor, precum şi instalarea pe ele a dispozitivelor speciale de semnalizare sonoră şi/sau luminoasă, aplicarea dungilor înclinate de culoare albă pe suprafeţele laterale ale caroseriei vehiculelor, precum şi a unor inscripţii sau semne distinctive;

e) transportarea încărcăturilor cu gabarit sau masă depăşite, precum şi modul de remorcare a două sau mai multe vehicule;

f) itinerarele de deplasare a vehiculelor care transportă încărcături periculoase sau substanţe explozive ori uşor inflamabile;

g) efectuarea oricăror lucrări pe drum.


Lasă un răspuns


Web-Design Milimetru